Trong môi trường kinh doanh ngày nay, khi mà sự phức tạp và cạnh tranh ngày một tăng cao, việc quản lý một doanh nghiệp hiệu quả đòi hỏi sự chính xác, tổ chức. Đặc biệt là sự hiểu biết sâu sắc về mọi khía cạnh của hoạt động doanh nghiệp. Để đối mặt với thách thức này, phần mềm quản lý doanh nghiệp đã trở thành một công cụ không thể thiếu. Dưới đây là những tính năng ưu việt của phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP NextX
  • Quản lý dữ liệu tập chung

Phần mềm ERP hỗ trợ quản lý và chăm sóc khách hàng hiệu quả. Lưu trữ mọi thông tin của khách hàng tiềm năng trên một cơ sở dữ liệu chung. Từ đó doanh nghiệp có thể sử dụng để làm các hoạt động tiếp thị như quảng bá thương hiệu, chăm sóc khách hàng, cải thiện hoạt động kinh doanh.
  • Lưu trữ toàn bộ lịch sử thao tác của khách hàng

Phần mềm tự động lưu trữ lịch sử hoạt động của khách hàng. Như họ tương tác qua kênh nào, xem những sản phẩm gì, hành trình mua của khách hàng diễn ra như thế nào,…
  • Quản lý tài chính

Phần mềm ERP NextX cung cấp các tính năng quản lý tài chính. Bao gồm quản lý tài sản cố định, tài khoản, chi phí, ngân sách, thu chi, công nợ và thanh toán. Tính năng này giúp doanh nghiệp kiểm soát tình trạng tài chính của mình, quản lý ngân sách và chi phí, và lập kế hoạch cho tương lai.
  • Quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý doanh nghiệp NextX cung cấp các tính năng quản lý khách hàng, đơn hàng, sản phẩm và dịch vụ. Tính năng này giúp doanh nghiệp quản lý quá trình bán hàng. Tính từ việc tạo đơn hàng đến việc giao hàng và lập hóa đơn. Giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng tương tác, cải thiện quá trình bán hàng và tăng doanh số