Emtek, tập đoàn công nghệ và xây dựng hàng đầu, đã từng bước thể hiện sự tận tâm và đổi mới trong việc áp dụng công nghệ vào mọi lĩnh vực hoạt động. Sứ mệnh của Emtek không chỉ là đem lại những sản phẩm công nghệ tiên tiến, mà còn là tạo ra những giải pháp thông minh và bền vững cho một tương lai sáng tạo.
>>> Xem thêm : BESS - Với sứ mệnh thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, Emtek đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững.
Từ việc tham gia vào các dự án lớn đến việc mở rộng hoạt động sang các quốc gia khác nhau, Emtek đang khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp với tầm nhìn và sứ mệnh đầy quyết tâm. Sự tiên phong trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hoá và công nghệ thông minh đã giúp Emtek không chỉ tạo ra các giải pháp tiên tiến mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Emtek là một tập đoàn công nghệ hàng đầu với sứ mệnh tạo ra sự đổi mới và tích hợp công nghệ vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Với sứ mệnh tạo ra những giải pháp đột phá và bền vững, Emtek không chỉ là một nhà cung cấp hàng đầu mà còn là nguồn cảm hứng trong việc thúc đẩy sự chuyển đổi số và phát triển toàn diện.
Emtek, một tập đoàn đa ngành với tầm nhìn đổi mới và cam kết vững chắc, đã xác lập vị thế của mình trong ngành công nghiệp công nghệ và xây dựng.Sau gần 03 năm triển khai dự án và đi vào hoạt động, năm 2017 EMTEK khi trở thành nhà cung cấp chính của Samsung tại Việt Nam. EMTEK tiếp nối thành công vào năm 2018 khi ký kết và hợp tác với CSOT (Đơn vị cung cấp hàng đầu về màn hình tại Trung Quốc.EMTEK đã đứng vững và tỏ ra mạnh mẽ trong việc phát triển thế mạnh của mình, không ngừng tìm kiếm cơ hội và định hình tương lai của mình trong cuộc cách mạng số hóa và chuyển đổi xanh, góp phần gia tăng vào chuỗi giá trị kinh tế tại Việt Nam. Với các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi EMTEK Constructions và Automations, cùng với các công ty thành viên Asia Networks Energy, Asia Networks SEE và Asia Networks PEMS, EMTEK đã và đang đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. EMTEK đã trở thành một đối tác đáng tin cậy của các công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ xanh, và cung cấp các giải pháp thông minh và bền vững cho nền kinh tế trong tương lai. Sứ mệnh của Emtek không chỉ tập trung vào việc xây dựng sản phẩm và dịch vụ hiện đại, mà còn là việc định hình một tương lai thông minh và bền vững cho xã hội.
>>> Xem thêm : Nhà máy xử lý nước thải - Emtek không chỉ là một công ty mà còn là một nhóm người tận tâm với mục tiêu xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

View more random threads: