MuTHIENTON.COM MU MỚI RA NGAY 7/10 8/10 9/10 10/10 MU MOI OPEN NGÀY 7/10 8/10 9/10 10/10 MuTHIENTON.COM 2014 MU MOI RA ,MU OPEN NGAY 7/10 8/10 9/10 10/10 nam 2014 Mu moi ra NGAY hom nay , mu moi open ngay hom nay, mu alphatest , mu moi alphatest , mu hay nhat moi ra, mu open thang 10, game mu open thang 10. game mu open beta thang 10, game mu moi ra alphatest thang 10, mu alpha test thang 10
[SIZE=7] MuTHIENTON.COM

Phiên Bản Season 6.9
Ra Mắt Server Thứ 1
Miễn Phí 100%
Server HOÀNG ĐẾ 1
Cụm máy chủ HOÀNG ĐẾ 1
Đang tiến hành Alphatest từ ngày 6/10/2014
Khởi tạo nhân vật bạn được tặng ngay 65.000 Point

<font size="5">OPEN BETA 13H NGÀY 28/9/2014
</font>

View more random threads: