MU4MUA.COM
SEASON 6 EP 8

giới hạn reset hợp lý - hoạt động ổn định lâu dài
item giá trị - cân bằng server
sự kiện in Game hấp dẫn

RA MẮT SERVER CHIẾN THẦN

ALPHATEST 14 GIỜ 30-09-2014
OPEN BETA 10 GIỜ 06-10-2014

THÔNG TIN SERVER:
TRANG CHỦ: http://mu4mua.com

Đăng ký TK : http://taikhoan.mu4mua.com/#register
Diễn Đàn : http://diendan.mu4mua.com

tham gia alphatest nhận 65k point item full bán shop

reset thường hoàn toàn miễn phí - reset VIP được giảm level
hổ trợ tân thủ tối đa - giftcode hổ trợ item tân thủ
hệ thống thuê trang bị hoàn hảo

Ra Mắt Máy Chủ Mới - Chiến Thần -
Nào cùng xem giới thiệu và nghía qua những tính năng hấp dẫn của phiên bản này nhé!

Các chiến binh sẽ được trải nghiệm loại cánh mới với sức mạnh tối thượng, đầy quyền năng của phiên bản Season 6 Part 9 Unique - Cánh ANH HÙNG và Cánh Thiên Thần & Ác Quỷ - một bước tiến đột phá của Mu 4 Mùa.

<font size="4">1. Cánh ANH HÙNG và Cánh Thiên Thần & Ác Quỷ :


<font size="4">
2. Hệ thống Wing 4 với giao diện và effect đẹp mắt:
3. Cánh cấp 2.5:
4. Hệ thống Mix Wing hoạt động ổn định<font size="4">

<font size="4">

<font size="4">
</font></font>

Vậy hãy nhanh tay, cùng loan tin tới những bằng hữu của mình, cùng quảng cáo tới các bạn bè khác để có thêm nhiều niềm vui, và đừng quên đăng kí ngay tài khoản và tham gia Alpha Test để trải nghiệm các tính năng mới và tham gia các sự kiện hấp dẫn tại Mu 4 Mùa.

www.mu4mua.com
</font>
---------- Post added at 07:24 PM ---------- Previous post was at 05:33 PM ----------

MU4MUA.COM

SEASON 6 EP 8

RA MẮT SERVER CHIẾN THẦN
ALPHATEST 14 GIỜ 30-09-2014
OPEN BETA 14 GIỜ 05-10-2014

THÔNG TIN SERVER:
TRANG CHỦ: http://mu4mua.com
Đăng ký TK : http://taikhoan.mu4mua.com/#register
Diễn Đàn : http://diendan.mu4mua.com

tham gia alphatest nhận 65k point item full bán shop

reset thường hoàn toàn miễn phí - reset VIP được giảm level
hổ trợ tân thủ tối đa
hệ thống thuê trang bị hoàn hảo

Ra Mắt Máy Chủ Mới - Chiến Thần -
Nào cùng xem giới thiệu và nghía qua những tính năng hấp dẫn của phiên bản này nhé!

Các chiến binh sẽ được trải nghiệm loại cánh mới với sức mạnh tối thượng, đầy quyền năng của phiên bản Season 6 Part 9 Unique - Cánh ANH HÙNG và Cánh Thiên Thần & Ác Quỷ - một bước tiến đột phá của Mu 4 Mùa.


---------- Post added at 09:13 PM ---------- Previous post was at 07:24 PM ----------

MU4MUA.COM

SEASON 6 EP 8

RA MẮT SERVER CHIẾN THẦN
ALPHATEST 14 GIỜ 30-09-2014
OPEN BETA 14 GIỜ 05-10-2014

THÔNG TIN SERVER:
TRANG CHỦ: http://mu4mua.com
Đăng ký TK : http://taikhoan.mu4mua.com/#register
Diễn Đàn : http://diendan.mu4mua.com

tham gia alphatest nhận 65k point item full bán shop

reset thường hoàn toàn miễn phí - reset VIP được giảm level
hổ trợ tân thủ tối đa
hệ thống thuê trang bị hoàn hảo

Ra Mắt Máy Chủ Mới - Chiến Thần -
Nào cùng xem giới thiệu và nghía qua những tính năng hấp dẫn của phiên bản này nhé!

Các chiến binh sẽ được trải nghiệm loại cánh mới với sức mạnh tối thượng, đầy quyền năng của phiên bản Season 6 Part 9 Unique - Cánh ANH HÙNG và Cánh Thiên Thần & Ác Quỷ - một bước tiến đột phá của Mu 4 Mùa.


---------- Post added 10-07-2014 at 08:15 AM ---------- Previous post was 10-06-2014 at 09:13 PM ----------

MU4MUA.COM

SEASON 6 EP 8

RA MẮT SERVER CHIẾN THẦN
ALPHATEST 14 GIỜ 30-09-2014
OPEN BETA 14 GIỜ 05-10-2014

THÔNG TIN SERVER:
TRANG CHỦ: http://mu4mua.com
Đăng ký TK : http://taikhoan.mu4mua.com/#register
Diễn Đàn : http://diendan.mu4mua.com

tham gia alphatest nhận 65k point item full bán shop

reset thường hoàn toàn miễn phí - reset VIP được giảm level
hổ trợ tân thủ tối đa
hệ thống thuê trang bị hoàn hảo

Ra Mắt Máy Chủ Mới - Chiến Thần -
Nào cùng xem giới thiệu và nghía qua những tính năng hấp dẫn của phiên bản này nhé!

Các chiến binh sẽ được trải nghiệm loại cánh mới với sức mạnh tối thượng, đầy quyền năng của phiên bản Season 6 Part 9 Unique - Cánh ANH HÙNG và Cánh Thiên Thần & Ác Quỷ - một bước tiến đột phá của Mu 4 Mùa.


---------- Post added at 10:54 AM ---------- Previous post was at 08:15 AM ----------

MU4MUA.COM

SEASON 6 EP 8

RA MẮT SERVER CHIẾN THẦN
ALPHATEST 14 GIỜ 30-09-2014
OPEN BETA 14 GIỜ 05-10-2014

THÔNG TIN SERVER:
TRANG CHỦ: http://mu4mua.com
Đăng ký TK : http://taikhoan.mu4mua.com/#register
Diễn Đàn : http://diendan.mu4mua.com

tham gia alphatest nhận 65k point item full bán shop

reset thường hoàn toàn miễn phí - reset VIP được giảm level
hổ trợ tân thủ tối đa
hệ thống thuê trang bị hoàn hảo

Ra Mắt Máy Chủ Mới - Chiến Thần -
Nào cùng xem giới thiệu và nghía qua những tính năng hấp dẫn của phiên bản này nhé!

Các chiến binh sẽ được trải nghiệm loại cánh mới với sức mạnh tối thượng, đầy quyền năng của phiên bản Season 6 Part 9 Unique - Cánh ANH HÙNG và Cánh Thiên Thần & Ác Quỷ - một bước tiến đột phá của Mu 4 Mùa.


---------- Post added at 02:24 PM ---------- Previous post was at 10:54 AM ----------

MU4MUA.COM

SEASON 6 EP 8

RA MẮT SERVER CHIẾN THẦN
ALPHATEST 14 GIỜ 30-09-2014
OPEN BETA 14 GIỜ 05-10-2014

THÔNG TIN SERVER:
TRANG CHỦ: http://mu4mua.com
Đăng ký TK : http://taikhoan.mu4mua.com/#register
Diễn Đàn : http://diendan.mu4mua.com

tham gia alphatest nhận 65k point item full bán shop

reset thường hoàn toàn miễn phí - reset VIP được giảm level
hổ trợ tân thủ tối đa
hệ thống thuê trang bị hoàn hảo

Ra Mắt Máy Chủ Mới - Chiến Thần -
Nào cùng xem giới thiệu và nghía qua những tính năng hấp dẫn của phiên bản này nhé!

Các chiến binh sẽ được trải nghiệm loại cánh mới với sức mạnh tối thượng, đầy quyền năng của phiên bản Season 6 Part 9 Unique - Cánh ANH HÙNG và Cánh Thiên Thần & Ác Quỷ - một bước tiến đột phá của Mu 4 Mùa.


---------- Post added at 04:15 PM ---------- Previous post was at 02:24 PM ----------

MU4MUA.COM

SEASON 6 EP 8

RA MẮT SERVER CHIẾN THẦN
ALPHATEST 14 GIỜ 30-09-2014
OPEN BETA 14 GIỜ 05-10-2014

THÔNG TIN SERVER:
TRANG CHỦ: http://mu4mua.com
Đăng ký TK : http://taikhoan.mu4mua.com/#register
Diễn Đàn : http://diendan.mu4mua.com

tham gia alphatest nhận 65k point item full bán shop

reset thường hoàn toàn miễn phí - reset VIP được giảm level
hổ trợ tân thủ tối đa
hệ thống thuê trang bị hoàn hảo

Ra Mắt Máy Chủ Mới - Chiến Thần -
Nào cùng xem giới thiệu và nghía qua những tính năng hấp dẫn của phiên bản này nhé!

Các chiến binh sẽ được trải nghiệm loại cánh mới với sức mạnh tối thượng, đầy quyền năng của phiên bản Season 6 Part 9 Unique - Cánh ANH HÙNG và Cánh Thiên Thần & Ác Quỷ - một bước tiến đột phá của Mu 4 Mùa.


---------- Post added at 07:20 PM ---------- Previous post was at 04:15 PM ----------

MU4MUA.COM

SEASON 6 EP 8

RA MẮT SERVER CHIẾN THẦN
ALPHATEST 14 GIỜ 30-09-2014
OPEN BETA 14 GIỜ 05-10-2014

THÔNG TIN SERVER:
TRANG CHỦ: http://mu4mua.com
Đăng ký TK : http://taikhoan.mu4mua.com/#register
Diễn Đàn : http://diendan.mu4mua.com

tham gia alphatest nhận 65k point item full bán shop

reset thường hoàn toàn miễn phí - reset VIP được giảm level
hổ trợ tân thủ tối đa
hệ thống thuê trang bị hoàn hảo

Ra Mắt Máy Chủ Mới - Chiến Thần -
Nào cùng xem giới thiệu và nghía qua những tính năng hấp dẫn của phiên bản này nhé!

Các chiến binh sẽ được trải nghiệm loại cánh mới với sức mạnh tối thượng, đầy quyền năng của phiên bản Season 6 Part 9 Unique - Cánh ANH HÙNG và Cánh Thiên Thần & Ác Quỷ - một bước tiến đột phá của Mu 4 Mùa.


---------- Post added at 10:28 PM ---------- Previous post was at 07:20 PM ----------

MU4MUA.COM

SEASON 6 EP 8

RA MẮT SERVER CHIẾN THẦN
ALPHATEST 14 GIỜ 30-09-2014
OPEN BETA 14 GIỜ 05-10-2014

THÔNG TIN SERVER:
TRANG CHỦ: http://mu4mua.com
Đăng ký TK : http://taikhoan.mu4mua.com/#register
Diễn Đàn : http://diendan.mu4mua.com

tham gia alphatest nhận 65k point item full bán shop

reset thường hoàn toàn miễn phí - reset VIP được giảm level
hổ trợ tân thủ tối đa
hệ thống thuê trang bị hoàn hảo

Ra Mắt Máy Chủ Mới - Chiến Thần -
Nào cùng xem giới thiệu và nghía qua những tính năng hấp dẫn của phiên bản này nhé!

Các chiến binh sẽ được trải nghiệm loại cánh mới với sức mạnh tối thượng, đầy quyền năng của phiên bản Season 6 Part 9 Unique - Cánh ANH HÙNG và Cánh Thiên Thần & Ác Quỷ - một bước tiến đột phá của Mu 4 Mùa.


---------- Post added 10-08-2014 at 08:03 AM ---------- Previous post was 10-07-2014 at 10:28 PM ----------

MU4MUA.COM

SEASON 6 EP 8

RA MẮT SERVER CHIẾN THẦN
ALPHATEST 14 GIỜ 30-09-2014
OPEN BETA 14 GIỜ 05-10-2014

THÔNG TIN SERVER:
TRANG CHỦ: http://mu4mua.com
Đăng ký TK : http://taikhoan.mu4mua.com/#register
Diễn Đàn : http://diendan.mu4mua.com

tham gia alphatest nhận 65k point item full bán shop

reset thường hoàn toàn miễn phí - reset VIP được giảm level
hổ trợ tân thủ tối đa
hệ thống thuê trang bị hoàn hảo

Ra Mắt Máy Chủ Mới - Chiến Thần -
Nào cùng xem giới thiệu và nghía qua những tính năng hấp dẫn của phiên bản này nhé!

Các chiến binh sẽ được trải nghiệm loại cánh mới với sức mạnh tối thượng, đầy quyền năng của phiên bản Season 6 Part 9 Unique - Cánh ANH HÙNG và Cánh Thiên Thần & Ác Quỷ - một bước tiến đột phá của Mu 4 Mùa.
</font></font>

View more random threads: