Sau bao nhiều ngày nổ lực của đội ngũ Tester cũng như của anh em gần xa. Chúng tôi đã hoàn chỉnh được phiên bản MU Season 6 để chuẩn bị cho ngày khai mở Server mới.
Và cũng để cho quý đồng đạo của lục địa MU có thể kiểm tra thêm một số tính năng mới, chúng tôi cũng xin ấn định ngày ra mắt bản Alpha Test là vào ngày 25/10/2014và bản Open Beta vào ngày 13h ngày 1/11/2014. Hình thức đua top củaMU Toàn Cầucác bạn có thể xem tại website của chúng tôi, một hình thức đua top hết sức hấp dẫn với nhiều giải thưởng có giá trị tiền mặt.
Với việc ra mắt phiên bản Alpha Test, các bạn sẽ được thoải mái test những tính năng hay của Game MU online:
link website: http://mutoancau.com
link diễn đàn: http://diendan.mutoancau.com
Fan page: https://www.facebook.com/MuOnlineToanCau

Full đồ EXL
Full đồ thần
Kundun xuất hiện ở Lorencia
65K point
600000 VCOIN


---------- Post added at 10:50 PM ---------- Previous post was at 10:39 PM ----------


Alpha Test là vào ngày 25/10/2014và bản Open Beta vào ngày 13h ngày 1/11/2014. Hình thức đua top củaMU Toàn Cầucác bạn có thể xem tại website của chúng tôi, một hình thức đua top hết sức hấp dẫn với nhiều giải thưởng có giá trị tiền mặt.
Với việc ra mắt phiên bản Alpha Test, các bạn sẽ được thoải mái test những tính năng hay của Game MU online:
link website: http://mutoancau.com
link diễn đàn: http://diendan.mutoancau.com
Fan page: https://www.facebook.com/MuOnlineToanCau

---------- Post added at 10:56 PM ---------- Previous post was at 10:50 PM ----------

Alpha Test là vào ngày 25/10/2014và bản Open Beta vào ngày 13h ngày 1/11/2014. Hình thức đua top củaMU Toàn Cầucác bạn có thể xem tại website của chúng tôi, một hình thức đua top hết sức hấp dẫn với nhiều giải thưởng có giá trị tiền mặt.
Với việc ra mắt phiên bản Alpha Test, các bạn sẽ được thoải mái test những tính năng hay của Game MU online:
link website: http://mutoancau.com
link diễn đàn: http://diendan.mutoancau.com
Fan page: https://www.facebook.com/MuOnlineToanCau

---------- Post added at 11:02 PM ---------- Previous post was at 10:56 PM ----------

Alpha Test là vào ngày 25/10/2014và bản Open Beta vào ngày 13h ngày 1/11/2014. Hình thức đua top củaMU Toàn Cầucác bạn có thể xem tại website của chúng tôi, một hình thức đua top hết sức hấp dẫn với nhiều giải thưởng có giá trị tiền mặt.
Với việc ra mắt phiên bản Alpha Test, các bạn sẽ được thoải mái test những tính năng hay của Game MU online:
Full đồ EXL
Full đồ thần
Kundun xuất hiện ở Lorencia
65K point
600000 VCOIN

link website: http://mutoancau.com
link diễn đàn: http://diendan.mutoancau.com
Fan page: https://www.facebook.com/MuOnlineToanCau

---------- Post added at 11:09 PM ---------- Previous post was at 11:02 PM ----------

Alpha Test là vào ngày 25/10/2014và bản Open Beta vào ngày 13h ngày 1/11/2014. Hình thức đua top củaMU Toàn Cầucác bạn có thể xem tại website của chúng tôi, một hình thức đua top hết sức hấp dẫn với nhiều giải thưởng có giá trị tiền mặt.
Với việc ra mắt phiên bản Alpha Test, các bạn sẽ được thoải mái test những tính năng hay của Game MU online:
Full đồ EXL
Full đồ thần
Kundun xuất hiện ở Lorencia
65K point
600000 VCOIN
link website: http://mutoancau.com
link diễn đàn: http://diendan.mutoancau.com
Fan page: https://www.facebook.com/MuOnlineToanCau

---------- Post added at 11:12 PM ---------- Previous post was at 11:09 PM ----------

Alpha Test là vào ngày 25/10/2014và bản Open Beta vào ngày 13h ngày 1/11/2014. Hình thức đua top củaMU Toàn Cầucác bạn có thể xem tại website của chúng tôi, một hình thức đua top hết sức hấp dẫn với nhiều giải thưởng có giá trị tiền mặt.
Với việc ra mắt phiên bản Alpha Test, các bạn sẽ được thoải mái test những tính năng hay của Game MU online:
Full đồ EXL
Full đồ thần
Kundun xuất hiện ở Lorencia
65K point
600000 VCOIN
link website: http://mutoancau.com
link diễn đàn: http://diendan.mutoancau.com
Fan page: https://www.facebook.com/MuOnlineToanCau

---------- Post added at 11:19 PM ---------- Previous post was at 11:12 PM ----------

Alpha Test là vào ngày 25/10/2014và bản Open Beta vào ngày 13h ngày 1/11/2014. Hình thức đua top củaMU Toàn Cầucác bạn có thể xem tại website của chúng tôi, một hình thức đua top hết sức hấp dẫn với nhiều giải thưởng có giá trị tiền mặt.
Với việc ra mắt phiên bản Alpha Test, các bạn sẽ được thoải mái test những tính năng hay của Game MU online:
Full đồ EXL
Full đồ thần
Kundun xuất hiện ở Lorencia
65K point
600000 VCOIN
link website: http://mutoancau.com
link diễn đàn: http://diendan.mutoancau.com
Fan page: https://www.facebook.com/MuOnlineToanCau

---------- Post added at 11:30 PM ---------- Previous post was at 11:19 PM ----------

Alpha Test là vào ngày 25/10/2014và bản Open Beta vào ngày 13h ngày 1/11/2014. Hình thức đua top củaMU Toàn Cầucác bạn có thể xem tại website của chúng tôi, một hình thức đua top hết sức hấp dẫn với nhiều giải thưởng có giá trị tiền mặt.
Với việc ra mắt phiên bản Alpha Test, các bạn sẽ được thoải mái test những tính năng hay của Game MU online:
Full đồ EXL
Full đồ thần
Kundun xuất hiện ở Lorencia
65K point
600000 VCOIN
link website: http://mutoancau.com
link diễn đàn: http://diendan.mutoancau.com
Fan page: https://www.facebook.com/MuOnlineToanCau

---------- Post added 10-23-2014 at 08:53 PM ---------- Previous post was 10-22-2014 at 11:30 PM ----------

Alpha Test là vào ngày 25/10/2014và bản Open Beta vào ngày 13h ngày 1/11/2014. Hình thức đua top củaMU Toàn Cầucác bạn có thể xem tại website của chúng tôi, một hình thức đua top hết sức hấp dẫn với nhiều giải thưởng có giá trị tiền mặt.
Với việc ra mắt phiên bản Alpha Test, các bạn sẽ được thoải mái test những tính năng hay của Game MU online:
Full đồ EXL
Full đồ thần
Kundun xuất hiện ở Lorencia
65K point
600000 VCOIN
link website: http://mutoancau.com
link diễn đàn: http://diendan.mutoancau.com
Fan page: https://www.facebook.com/MuOnlineToanCau

---------- Post added at 08:57 PM ---------- Previous post was at 08:53 PM ----------

Alpha Test là vào ngày 25/10/2014và bản Open Beta vào ngày 13h ngày 1/11/2014. Hình thức đua top củaMU Toàn Cầucác bạn có thể xem tại website của chúng tôi, một hình thức đua top hết sức hấp dẫn với nhiều giải thưởng có giá trị tiền mặt.
Với việc ra mắt phiên bản Alpha Test, các bạn sẽ được thoải mái test những tính năng hay của Game MU online:
Full đồ EXL
Full đồ thần
Kundun xuất hiện ở Lorencia
65K point
600000 VCOIN
link website: http://mutoancau.com
link diễn đàn: http://diendan.mutoancau.com
Fan page: https://www.facebook.com/MuOnlineToanCau

---------- Post added 10-24-2014 at 02:10 PM ---------- Previous post was 10-23-2014 at 08:57 PM ----------

Alpha Test là vào ngày 25/10/2014và bản Open Beta vào ngày 13h ngày 1/11/2014. Hình thức đua top củaMU Toàn Cầucác bạn có thể xem tại website của chúng tôi, một hình thức đua top hết sức hấp dẫn với nhiều giải thưởng có giá trị tiền mặt.
Với việc ra mắt phiên bản Alpha Test, các bạn sẽ được thoải mái test những tính năng hay của Game MU online:
Full đồ EXL
Full đồ thần
Kundun xuất hiện ở Lorencia
65K point
600000 VCOIN
link website: http://mutoancau.com
link diễn đàn: http://diendan.mutoancau.com
Fan page: https://www.facebook.com/MuOnlineToanCau

View more random threads: