<font color="#ff8c00">Ký Ức Tuổi Thơ - Hồi Ức Ùa Về
<font color="#ff0000">
No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày
<font color="#4b0082">

Đua Top : Hàng Tuần - Tháng - Event Full


Chính thức OPEN 13h 29/10/2014</font></font>
</font>Trangh Chủ: http://muphuongnam.com
Quản Lý: http://id.muphuongnam.com
Forum: http://diendan.muphuongnam.com
<font color="#333333">Cụm máy chủ:
Kí Ức Tuổi Thơ
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: Việt Nam
Kinh Nghiệm: 120x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 15%
Version: Season 6 Part 9 Chuẩn - wing 2.5, wing ss8 hoàn chỉnh, không bán team full webshop.
Fix Bug Agi : Ở bản này đã Fix Agi các Class

</font>
Phiên bản chuẩn Webzen.


Không sử dụng Wing 4 và Item socket mới.

Exp 150 - GHRS vừa phải, không nhanh và không chậm.

Tiêu chí : Point thấp, Reset Vừa Phải, Đồ Hiếm, Lâu Dài Ổn Định.

Do hiện nay Mu Online mới được ra mắt khá nhiều , và họ ráo riết thiết lập những sever mới nhằm thu lợi và đánh vào tâm lý sever mới để câu khách , rồi sau cũng sẽ sát nhập với sever chính , nhưng đối với <font color="#ff0000">Mu Phương Nam thì các bạn được chơi thực tế , dowload chiến ngay , không cần Aphatest , và chung vui với các bạn cũ , cũng như giao lưu học hỏi lẫn nhau , cùng tham gia event hàng tuần , đua top giành giải với người cũ sẽ dễ dàng hơn .


Nào cùng chiến ngay , để là 1 thành viên ưu tú của
....Mu Phương Nam


.....

<font color="Silver">

---------- Post added at 04:18 PM ---------- Previous post was at 01:55 PM ----------

Chính thức OPEN 13h 29/10/2014


Trangh Chủ: http://muphuongnam.com
Quản Lý: http://id.muphuongnam.com
Forum: http://diendan.muphuongnam.com
Cụm máy chủ: Kí Ức Tuổi Thơ
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: Việt Nam
Kinh Nghiệm: 150x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 15%

---------- Post added at 06:19 PM ---------- Previous post was at 04:18 PM ----------

Trangh Chủ: http://muphuongnam.com
Quản Lý: http://id.muphuongnam.com
Forum: http://diendan.muphuongnam.com
Cụm máy chủ: Kí Ức Tuổi Thơ
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: Việt Nam
Kinh Nghiệm: 120x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 15%

---------- Post added 10-27-2014 at 08:58 AM ---------- Previous post was 10-26-2014 at 06:19 PM ----------

Ký Ức Tuổi Thơ - Hồi Ức Ùa Về

No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày

Đua Top : Hàng Tuần - Tháng - Event Full

Chính thức OPEN 13h 29/10/2014


Trangh Chủ: http://muphuongnam.com
Quản Lý: http://id.muphuongnam.com
Forum: http://diendan.muphuongnam.com
Cụm máy chủ: Kí Ức Tuổi Thơ
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: Việt Nam
Kinh Nghiệm: 120x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 15%
Version: Season 6 Part 9 Chuẩn - wing 2.5, wing ss8 hoàn ch

---------- Post added at 11:03 AM ---------- Previous post was at 08:58 AM ----------

Ký Ức Tuổi Thơ - Hồi Ức Ùa Về

No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày

Đua Top : Hàng Tuần - Tháng - Event Full

Chính thức OPEN 13h 29/10/2014


Trangh Chủ: http://muphuongnam.com
Quản Lý: http://id.muphuongnam.com
Forum: http://diendan.muphuongnam.com
Cụm máy chủ: Kí Ức Tuổi Thơ
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: Việt Na

---------- Post added at 06:12 PM ---------- Previous post was at 11:03 AM ----------

Trangh Chủ: http://muphuongnam.com
Quản Lý: http://id.muphuongnam.com
Forum: http://diendan.muphuongnam.com
Cụm máy chủ: Kí Ức Tuổi Thơ
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: Việt Nam
Kinh Nghiệm: 150x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 15%

Read more: http://forum.gameprivate.vn/bai-viet...#ixzz3HLJK8VSv

---------- Post added at 09:35 PM ---------- Previous post was at 06:12 PM ----------

Không sử dụng Wing 4 và Item socket mới.

Exp 150 - GHRS vừa phải, không nhanh và không chậm.

Tiêu chí : Point thấp, Reset Vừa Phải, Đồ Hiếm, Lâu Dài Ổn Định.


Read more: http://forum.gameprivate.vn/bai-viet...#ixzz3HM8wXSag

---------- Post added 10-28-2014 at 06:22 AM ---------- Previous post was 10-27-2014 at 09:35 PM ----------

Ký Ức Tuổi Thơ - Hồi Ức Ùa Về

No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày

Đua Top : Hàng Tuần - Tháng - Event Full

Chính thức OPEN 13h 29/10/2014


Trangh Chủ: http://muphuongnam.com
Quản Lý: http://id.muphuongnam.com
Forum: http://diendan.muphuongnam.com
Cụm máy chủ: Kí Ức Tuổi Thơ
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: Việt Nam
Kinh Nghiệm: 120x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 15%

---------- Post added at 10:27 AM ---------- Previous post was at 06:22 AM ----------

Ký Ức Tuổi Thơ - Hồi Ức Ùa Về

No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày

Đua Top : Hàng Tuần - Tháng - Event Full

Chính thức OPEN 13h 29/10/2014


Trangh Chủ: http://muphuongnam.com
Quản Lý: http://id.muphuongnam.com
Forum: http://diendan.muphuongnam.com
Cụm máy chủ: Kí Ức Tuổi Thơ
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: Việt Nam
Kinh Nghiệm: 120x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 15%

---------- Post added 10-29-2014 at 07:42 AM ---------- Previous post was 10-28-2014 at 10:27 AM ----------

Conversation Between msmobilevnn and fptmu233Conversation Between msmobilevnn and fptmu233Conversation Between msmobilevnn and fptmu233Conversation Between msmobilevnn and fptmu233

---------- Post added at 09:29 AM ---------- Previous post was at 07:42 AM ----------

Công cụ bài viết
Search Thread
Đánh giá chủ đề này
Display
Hôm nay, 07:42 AM #1 fptmu233 fptmu233 đang online
Member
Tham gia ngày
Sep 2014
Bài gửi
18
Mu Phương Nam Open Beta 13h 29/10/2014 Không WebShop - Event Full inGame

►Lượt Xem: 32 ►Trả Lời: 0
►Chia Sẻ:
►Ngày Gửi: Hôm nay ►Đánh Giá: 5Sao


Ký Ức Tuổi Thơ - Hồi Ức Ùa Về

No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày

Đua Top : Hàng Tuần - Tháng - Event Full

Chính thức OPEN 13h 29/10/2014


Trangh Chủ: http://muphuongnam.com
Quản Lý: http://id.muphuongnam.com
Forum: http://diendan.muphuongnam.com
Cụm máy chủ: Kí Ức Tuổi Thơ
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: Việt Nam
Kinh Nghiệm: 120x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 15%
Version: Season 6 Part 9 Chuẩn - wing 2.5, wing ss8 hoàn chỉnh, không bán team full webshop.
Fix Bug Agi : Ở bản này đã Fix Agi các Class

Phiên bản chuẩn Webzen.

Không sử dụng Wing 4 và Item socket mới.

Exp 150 - GHRS vừa phải, không nhanh và không chậm.

Tiêu chí : Point thấp, Reset Vừa Phải, Đồ Hiếm, Lâu Dài Ổn Định.Mu Phương Nam Open Beta 13h 29/10/2014 Không WebShop - Event Full inGame

Do hiện nay Mu Online mới được ra mắt khá nhiều , và họ ráo riết thiết lập những sever mới nhằm thu lợi và đánh vào tâm lý sever mới để câu khách , rồi sau cũng sẽ sát nhập với sever chính , nhưng đối với Mu Phương Nam thì các bạn được chơi thực tế , dowload chiến ngay , không cần Aphatest , và chung vui với các bạn cũ , cũng như giao lưu học hỏi lẫn nhau , cùng tham gia event hàng tuần , đua top giành giải với người cũ sẽ dễ dàng hơn .

Nào cùng chiến ngay , để là 1 thành viên ưu tú của
....Mu Phương Nam

.....


---------- Post added at 04:18 PM ---------- Previous post was at 01:55 PM ----------

Chính thức OPEN 13h 29/10/2014


Trangh Chủ: http://muphuongnam.com
Quản Lý: http://id.muphuongnam.com
Forum: http://diendan.muphuongnam.com
Cụm máy chủ: Kí Ức Tuổi Thơ
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: Việt Nam
Kinh Nghiệm: 150x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 15%

---------- Post added at 06:19 PM ---------- Previous post was at 04:18 PM ----------

Trangh Chủ: http://muphuongnam.com
Quản Lý: http://id.muphuongnam.com
Forum: http://diendan.muphuongnam.com
Cụm máy chủ: Kí Ức Tuổi Thơ
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: Việt Nam
Kinh Nghiệm: 120x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 15%

---------- Post added 10-27-2014 at 08:58 AM ---------- Previous post was 10-26-2014 at 06:19 PM ----------

Ký Ức Tuổi Thơ - Hồi Ức Ùa Về

No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày

Đua Top : Hàng Tuần - Tháng - Event Full

Chính thức OPEN 13h 29/10/2014


Trangh Chủ: http://muphuongnam.com
Quản Lý: http://id.muphuongnam.com
Forum: http://diendan.muphuongnam.com
Cụm máy chủ: Kí Ức Tuổi Thơ
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: Việt Nam
Kinh Nghiệm: 120x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 15%
Version: Season 6 Part 9 Chuẩn - wing 2.5, wing ss8 hoàn ch

---------- Post added at 11:03 AM ---------- Previous post was at 08:58 AM ----------

Ký Ức Tuổi Thơ - Hồi Ức Ùa Về

No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày

Đua Top : Hàng Tuần - Tháng - Event Full

Chính thức OPEN 13h 29/10/2014


Trangh Chủ: http://muphuongnam.com
Quản Lý: http://id.muphuongnam.com
Forum: http://diendan.muphuongnam.com
Cụm máy chủ: Kí Ức Tuổi Thơ
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: Việt Na

---------- Post added at 06:12 PM ---------- Previous post was at 11:03 AM ----------

Trangh Chủ: http://muphuongnam.com
Quản Lý: http://id.muphuongnam.com
Forum: http://diendan.muphuongnam.com
Cụm máy chủ: Kí Ức Tuổi Thơ
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: Việt Nam
Kinh Nghiệm: 150x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 15%

Read more: http://forum.gameprivate.vn/bai-viet...#ixzz3HLJK8VSv

---------- Post added at 09:35 PM ---------- Previous post was at 06:12 PM ----------

Không sử dụng Wing 4 và Item socket mới.

Exp 150 - GHRS vừa phải, không nhanh và không chậm.

Tiêu chí : Point thấp, Reset Vừa Phải, Đồ Hiếm, Lâu Dài Ổn Định.


Read more: http://forum.gameprivate.vn/bai-viet...#ixzz3HM8wXSag

---------- Post added 10-28-2014 at 06:22 AM ---------- Previous post was 10-27-2014 at 09:35 PM ----------

Ký Ức Tuổi Thơ - Hồi Ức Ùa Về

No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày

Đua Top : Hàng Tuần - Tháng - Event Full

Chính thức OPEN 13h 29/10/2014


Trangh Chủ: http://muphuongnam.com
Quản Lý: http://id.muphuongnam.com
Forum: http://diendan.muphuongnam.com
Cụm máy chủ: Kí Ức Tuổi Thơ
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: Việt Nam
Kinh Nghiệm: 120x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 15%

---------- Post added at 10:27 AM ---------- Previous post was at 06:22 AM ----------

Ký Ức Tuổi Thơ - Hồi Ức Ùa Về

No WebShop - No Item Full - GHRS Hàng Ngày

Đua Top : Hàng Tuần - Tháng - Event Full

Chính thức OPEN 13h 29/10/2014


Trangh Chủ: http://muphuongnam.com
Quản Lý: http://id.muphuongnam.com
Forum: http://diendan.muphuongnam.com
Cụm máy chủ: Kí Ức Tuổi Thơ
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: Việt Nam
Kinh Nghiệm: 120x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 15%

---------- Post added 10-29-2014 at 07:42 AM ---------- Previous post was 10-28-2014 at 10:27 AM ----------

Conversation Between msmobilevnn and fptmu233Conversation Between msmobilevnn and fptmu233Conversation Between msmobilevnn and fptmu233Conversation Between msmobilevnn and fptmu233
Có thể bạn quan tâm:
MU Aphatest 13h 03/11 Open 13h 07/11/2014...
MU mới ra Mu open ngày 30/10 MUHUNGVUONG.COM,Mu open...
MU mới ra Mu open ngày 30/10/2014,MU HÙNG...
MU mới ra MUHUNGVUONG.COM,Mu sắp open ngày 30/10...
MU mới ra Mu open ngày hôm nay,MUHUNGVUONG.COM,mu open...
MU mới ra MU OPEN HÔM NAY 29/10 - MUHOẢVƯƠNG.COM -...
MU mới ra Muviet.us mu mới ra mắt hôm nay 29/10/2014
MU mới ra MU OPEN 14h HÔM NAY 29/10 - MUHOẢVƯƠNG.COM -...
MU mới ra MuHoaVuong.Com,Mu Sắp Open Ngay 29/10, Mu...
MU mới ra Thông báo: ALPHA TEST 25/10/2014 - Open Beta...
Facebook comments

Sửa/Xóa bài viết Sửa Bài Viết Trả lời nhanh Trả lời Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn Trả lời kèm (nhiều) trích dẫn từ bài này</font></font>

View more random threads: