<font color="#333333"><font color="#800000">MUHAIPHONG.COM.VN - SEASON 6.9 UNIQUE<font color="#0000ff">RA MẮT SERVER
</font>HUYỀN VŨ<font color="#0000ff"> - NO WEBSHOP - NO ITEMS FULL - SỰ KIỆN HÀNG NGÀYChính thức ALPHA TEST : 13h00 - 08/11/2014<font color="#0000ff">Chính thức OPENBETA : 13h00 - 12/11/2014</font></font></font>
</font>
  • Phiên bản chuẩn Webzen
  • Exp - GHRS vừa phải, không nhanh và không chậm
  • Tiêu chí : Cày chậm, Reset Vừa Phải, Đồ Hiếm, Lâu Dài Ổn Định
THÔNG TIN CẦN BIẾT :
Alphatest: 13:00' ngày 08/11//2014.

- Khởi tạo nhân vật Alphatest nhận ngay - 400Lv - 65.000 Điểm Cộng - 300 điểm Master - Kundun tại bản đồ Arena.<font color="#222222">- 1.000.000 Gcoin - 1.000.000 Vpoint
<font color="#333333"><font color="#333333">- Đồ Full Test bán ở NPC Shop Game.</font></font>(Tất cả tài khoản Alphatest sẽ bị xóa khi Open chính thức)
Open Beta: 13h00' ngày 12/11/2014.

<font color="#333333"><font color="#333333">- Khởi tạo nhân vật nhận ngay- 400 level - 10 lần Reset - 3000 điểm cộng - 1 tỷ zen- Chỉ mở CashShop bán phụ kiện hỗ trợ, Web Shop chỉ bán ngọc và các thú cưỡi...
</font>
</font>Sự kiện đua top Alphatest:

<font color="#222222">+ Đua Top Alpha Test - Khuấy Động Cuộc Vui+Chung tay quảng cáo nhận triệu vpoint - 5.000 Vpoint/1 Link+Treo avata và status nhận ngay vpoint+Treo Avata và Timeline Facebook nhận ngay vpoint
</font>
Sự kiện đua top Open:

<font color="#0000ff">+ Đua Top 11h Open+ Đua Top Danh Vọng+ Đua Top Phúc Lợi+ Đua Top Bang Hội+ Đua Top Chủng Tộc+ Khuyến Mãi 25% Giá Trị Thẻ Nạp
</font><font color="#222222"><font color="#333333"><font color="#333333"><font color="#333333"><font color="#800000">I. Thông tin Server :
</font></font></font></font></font>

  • Trang chủ: http://muhaiphong.com.vn
  • <div style="text-align: center;">Cụm máy chủ: Huyền Vũ