<font color="#333333"><font color="#333333"><font color="#800000">MUDANANG.VN - SEASON 6.9 UNIQUE<font color="#0000ff">
RA MẮT SERVER
</font></font>
PHỤC SINH
<font color="#333333"><font color="#0000ff">-
NO WEBSHOP - NO ITEMS FULL - SỰ KIỆN HÀNG NGÀY

Chính thức ALPHA TEST :
13h00 - 06/12/2014
<font color="#0000ff">
Chính thức OPENBETA :
13h00 - 10/12/2014</font></font></font></font>
</font>

  • Phiên bản chuẩn Webzen
  • Exp - GHRS vừa phải, không nhanh và không chậm
  • Tiêu chí : Cày chậm, Reset Vừa Phải, Đồ Hiếm, Lâu Dài Ổn Định

THÔNG TIN CẦN BIẾT :
Alphatest: 13:00' ngày 06/12//2014.
<font color="#333333">

- Khởi tạo nhân vật Alphatest nhận ngay - 400Lv - 65.000 Điểm Cộng - 300 điểm Master - Kundun tại bản đồ Arena.<font color="#222222">- 1.000.000 Gcoin - 1.000.000 Vpoint
<font color="#333333"><font color="#333333">- Đồ Full Test bán ở NPC Shop Game.</font></font>

(Tất cả tài khoản Alphatest sẽ bị xóa khi Open chính thức)
Open Beta: 13h00' ngày 10/12/2014.

<font color="#333333"><font color="#333333">- Khởi tạo nhân vật nhận ngay- 400 level - 10 lần Reset - 3000 điểm cộng - 1 tỷ zen- Chỉ mở CashShop bán phụ kiện hỗ trợ, Web Shop chỉ bán ngọc và các thú cưỡi...
</font>
</font>Sự kiện đua top Alphatest:<font color="#333333">

<font color="#222222">+ Đua Top Alpha Test - Khuấy Động Cuộc Vui+Chung tay quảng cáo nhận triệu vpoint - 5.000 Vpoint/1 Link+Treo avata và status nhận ngay vpoint+Treo Avata và Timeline Facebook nhận ngay vpoint
</font></font>
Sự kiện đua top Open:


<font color="#0000ff">+ Đua Top 11h Open+ Đua Top Danh Vọng+ Đua Top Phúc Lợi+ Đua Top Bang Hội+ Đua Top Chủng Tộc+ Khuyến Mãi 25% Giá Trị Thẻ Nạp
</font><font color="#333333"><font color="#333333"><font color="#333333"><font color="#800000">I. Thông tin Server :</font></font></font></font>

  • <font color="#008000">Trang chủ:
  • http://mudanang.vn</font>

  • Cụm máy chủ:Phục Sinh
  • <div style="text-align: center;">Kinh Nghiệm: 150x