<div style="text-align: center;">
Xin chào mừng bạn đến với Mu Ngạo Thiên
Season 2 Unique

Thời gian Anphatest + Open Beta

Anphatest : 12h00 Chủ nhật 7/12/2014
Open Beta : 13h00 Thứ 4 ngày 10/12/2014

Thông tin sever :


Trang Chủ : NgaoThien.Net - NgaoThien.Net
Tài Khoản : NgaoThien.Net/taikhoan - NgaoThien.Net/taikhoan
Diễn Đàn :http://diendan.ngaothien.net/forum.php- Diendan.NgaoThien.net/forum.php

Phiên bản : Season 2 unique chuẩn webzen
Exp : 100
Drop : 30
Antihack : UGK Game v15
</div>

---------- Post added 12-05-2014 at 08:03 PM ---------- Previous post was 12-04-2014 at 08:41 PM ----------

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added 12-06-2014 at 11:23 AM ---------- Previous post was 12-05-2014 at 08:03 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppp

---------- Post added at 08:06 PM ---------- Previous post was at 11:23 AM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp