Mu Season 6.9 Unique
SEVER Non RS- KHÔNG ITEM FULL

ĐẢM BẢO SERVER HOẠT ĐỘNG 24/24
Máy Chủ : CanNaBis

ALPHA TEST: 14h00' - 13/12/2014
Open chính thức : 1400' -15/12/2014

.Trang Chủ : http://munonrs.com
Tài Khoản : http://munonrs.com/id
Diễn Đàn :http://munonrs.com/diendan

Phiên Bản : Season 6.9
Exp : 10x (Open Beta)

Drop : 5% (Open Beta)

Đường truyền : 1 Gbps

Data Center : Việt Nam

Anti Hack : UGK

View more random threads: