Sau đây là lịch trình diễn ra các hoạt động hấp dẫn đón chào NoEl và Năm Mới tại SeVer Devill - Mu Thanh Niên.
*************************


Để góp phần cho nhiều bạn mới tham gia được nhanh hơn.
Khởi tạo nhân vật nhận ngay 50 lần reset
->
1.Tìm nguyên Liệu chế tạo wing 2.5 - Wing 3 và wing 4.
Thời Gian :
Từ 14h00 ngày 15/12/2014 đến 10/01/2015.
Cách tham gia:
Tham gia sự kiện Binh Đoàn Quỷ santa (Người tuyết ) Xem HD tại đây:
http://diendan.muthanhnien.com/threads/109
Phần thưởng :


Gồm các nguyên liệu chế tạo wing 2.5 - wing 3 và wing 4.

<font color="red">2. <font color="blue">Truy tìm các loại ngọc tính năng.

Thời gian
:
từ 14h00 ngày 15/12/2014 đến 10/1/2015.
Cách Tham gia</font>:
Tham gia sự kiện Dopple tại ebeland .
Xem HD tại đây :
http://diendan.muthanhnien.com/threads/110
Phần thưởng :
các loại ngọc tính năng.
xem thông tin các loại ngọc tính năng tại:
http://diendan.muthanhnien.com/threads/74

3. Vinh danh thành viên tâm huyết.
Đối tượng:
Xếp từ tôp 1 - 10 BXH Tôp All.
Phần thưởng :
Tối 20h00 chủ nhật hàng tuần 10 nhân vật này sẽ nhận được 20K Vpoint.
*Không kết thúc sự kiện này *
4. Bình chọn Game Thủ xuất xắc nhất Lục Địa Mu Thanh Niên.-Thành viên Ưu Tú.
Đối tượng tham dự:
Gồm Tôp 1 đến 5 Tôp các Chủng Tộc ( Căn cứ BXH Tôp Tháng )
Cách thức tham dự :
_Có nhiều đóng góp cho Mu Thanh Niên.
_ Giúp đỡ các bạn mới tham gia Game Mu Thanh Niên. ( Phần lớn là giới thiệu Mu Thanh Niên cho bạn bè hoặc các quán nét )
_Tiến hành sàng lọc để lấy 5 Nhân vật Ưu Tú Nhất.
_ Sau đó BQT Mu Thanh Niên Sẽ Tiến hành cho các bạn bỏ phiếu bình chọn cho nhân vật mình ưu thích.
Sự Kiện này sẽ chia làm 2 lần.
Lần 1: sàng lọc 35 thành viên lấy từ tôp 1-5 các chủng tộc.
Lần 2 : Sàng lọc lấy 5 thành viên có nhiều bạn bỏ phiếu nhất.

Mu Thanh Niên - Chuỗi sự kiện chào đón năm mới.
http://muthanhnien.com - Game Mu dành cho các thanh Niên chính hiệu

---------- Post added at 07:50 PM ---------- Previous post was at 02:29 PM ----------

Để góp phần cho nhiều bạn mới tham gia được nhanh hơn.
Khởi tạo nhân vật nhận ngay 50 lần reset
->
1.Tìm nguyên Liệu chế tạo wing 2.5 - Wing 3 và wing 4.
Thời Gian :
Từ 14h00 ngày 15/12/2014 đến 10/01/2015.
Cách tham gia:
Tham gia sự kiện Binh Đoàn Quỷ santa (Người tuyết ) Xem HD tại đây:
http://diendan.muthanhnien.com/threads/109
Phần thưởng :


Gồm các nguyên liệu chế tạo wing 2.5 - wing 3 và wing 4.

---------- Post added 12-16-2014 at 08:03 AM ---------- Previous post was 12-15-2014 at 07:50 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 04:09 PM ---------- Previous post was at 08:03 AM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added 12-17-2014 at 06:37 AM ---------- Previous post was 12-16-2014 at 04:09 PM ----------

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added at 07:09 PM ---------- Previous post was at 06:37 AM ----------

Sau đây là lịch trình diễn ra các hoạt động hấp dẫn đón chào NoEl và Năm Mới tại SeVer Devill - Mu Thanh Niên.
*************************
</font>


Để góp phần cho nhiều bạn mới tham gia được nhanh hơn.
Khởi tạo nhân vật nhận ngay 50 lần reset
->
1.Tìm nguyên Liệu chế tạo wing 2.5 - Wing 3 và wing 4.
Thời Gian :
Từ 14h00 ngày 15/12/2014 đến 10/01/2015.
Cách tham gia:
Tham gia sự kiện Binh Đoàn Quỷ santa (Người tuyết ) Xem HD tại đây:
http://diendan.muthanhnien.com/threads/109
Phần thưởng :


Gồm các nguyên liệu chế tạo wing 2.5 - wing 3 và wing 4.

<font color="red">2. <font color="blue">Truy tìm các loại ngọc tính năng.

Thời gian
:
từ 14h00 ngày 15/12/2014 đến 10/1/2015.
Cách Tham gia</font>:
Tham gia sự kiện Dopple tại ebeland .
Xem HD tại đây :
http://diendan.muthanhnien.com/threads/110
Phần thưởng :
các loại ngọc tính năng.
xem thông tin các loại ngọc tính năng tại:
http://diendan.muthanhnien.com/threads/74

3. Vinh danh thành viên tâm huyết.
Đối tượng:
Xếp từ tôp 1 - 10 BXH Tôp All.
Phần thưởng :
Tối 20h00 chủ nhật hàng tuần 10 nhân vật này sẽ nhận được 20K Vpoint.
*Không kết thúc sự kiện này *
4. Bình chọn Game Thủ xuất xắc nhất Lục Địa Mu Thanh Niên.-Thành viên Ưu Tú.
Đối tượng tham dự:
Gồm Tôp 1 đến 5 Tôp các Chủng Tộc ( Căn cứ BXH Tôp Tháng )
Cách thức tham dự :
_Có nhiều đóng góp cho Mu Thanh Niên.
_ Giúp đỡ các bạn mới tham gia Game Mu Thanh Niên. ( Phần lớn là giới thiệu Mu Thanh Niên cho bạn bè hoặc các quán nét )
_Tiến hành sàng lọc để lấy 5 Nhân vật Ưu Tú Nhất.
_ Sau đó BQT Mu Thanh Niên Sẽ Tiến hành cho các bạn bỏ phiếu bình chọn cho nhân vật mình ưu thích.
Sự Kiện này sẽ chia làm 2 lần.
Lần 1: sàng lọc 35 thành viên lấy từ tôp 1-5 các chủng tộc.
Lần 2 : Sàng lọc lấy 5 thành viên có nhiều bạn bỏ phiếu nhất.

<font color="blue">Mu Thanh Niên - Chuỗi sự kiện chào đón năm mới.
http://muthanhnien.com - Game Mu dành cho các thanh Niên chính hiệu

---------- Post added 12-18-2014 at 12:01 PM ---------- Previous post was 12-17-2014 at 07:09 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppp</font></font>

View more random threads: