MuOnline Việt Nam Non reset 10.000level
Wing Ex ss8 ss9 CỰC KHỦNG
SEVER ỔN ĐịNH - BQT NHIỆT TÌNH

Alphatest game 13h00 - 18/12/2014

Open Chính thức 12h00 - 22/12/2014


Thông tin cơ bản:
- Mu không Webshop, không card, free 100%
- Nhiều tính năng mới
- Nhiều vật phẩm và Wings mới nhất
- Nhiều event

<font size="3">Chi tiết có tại: http://vn-mu.ddns.net


Hình ảnh và chỉ số của Wing Ex:
Và còn nhiều item hấp dẫn khác đang chờ đón các bạn [IMG]images/smilies/LaiPro_NewYahoo/67.gif[/IMG][IMG]images/smilies/LaiPro_NewYahoo/67.gif[/IMG][IMG]images/smilies/LaiPro_NewYahoo/67.gif[/IMG]
</font>

View more random threads: