Truyền thuyết kể rằng Anubis là vị thần trong thần thoại Ai Cập cổ. Một trong các vị thần phát xét tội lỗi của nhân loại. Thường được gọi là Người Phát Xét Lương Tâm , Anubis có trách nhiệm quan trọng trong việc bảo vệ các lăng mộ pharaon của người Ai Cập. Anubis luôn tự tin vào khả năng của bản thân và cố gắng giữ mọi thứ dưới sự kiểm soát của bản thân mình - 1 kẻ cai quản bóng đêm.
Vào ngày 1-1-2015 Thần Anubis sẽ hồi sinh tại Mu Hà Nội , bóng đêm bao trùm khắp lục địa MU. Chỉ có những anh hùng thật sự , những game thủ chân chính mới có thể giải thoát lục địa Mu Hà Nội khỏi sự tức giận của Anubis !