Kiếm Thế Hoàn Mỹ - Lập Quốc Tranh Hùng - Đỉnh Cao Kiếm Hiệp 2D
Khai Mở Máy Chủ: Kiếm Thế Hoàn Mỹ
OPENBETA: 10h00 Ngày 31/08/2014
Trích dẫn nội dung:
Trang Chủ: http://kiemthehoanmy.com
Tài Khoản: http://kiemthehoanmy.com/id/index.php
Fanpage: https://www.facebook.com/kiemthehoanmy
• Yahoo Hỗ Trợ 1: Kiemthehoanmy
I. THÔNG TIN MÁY CHỦ:
• Drop: 10k = 100vd
• Kinh Nghiệm: x1000 so với VNG.
• Trại NPC : 115 = 10 đồng/1npc
• Cày đồng từ các hoạt động trong game Tống Kim, Tiêu Dao Cốc, Bạch Hổ Đường, Hải Tặc và vô số HĐ kiếm đồng khác..
• Nhiều hoạt động mới lạ Tranh Đoạt Hỏa Hầu, Khiêu Chiến Danh Nhân Đường, Do thám Hỏa Lân Động, Võ Tuyệt Thần Trận, Vượt Lăng Vân Quật.
• Nguyên Liệu TDC + BHD + DBL đổi đồng đa dạng phong phú.
• Nhiều hoạt động mới lạ Tranh Đoạt Hỏa Hầu, Khiêu Chiến Danh Nhân Đường, Do thám Hỏa Lân Động, Võ Tuyệt Thần Trận, Vượt Lăng Vân Quật.
• Nhiều tính năng hấp dẫn Hợp Thành & Nâng Cấp Thú Cưỡi, Ghếp Ấn , Mặt Nạ Víp Server , Ghép Ngựa , và Các Hoạt động đổi Đồng phong phú.
• Skill: 150 hoàn thiện đẹp mắt
• Event: khu vườn Dưa hấu, sư kiện câu cá, bé bánh bao, đại chiến bisboss, giặc ngoại xâm, event Shop 1 bạc,Bé Bánh Bao,giặc ngoại xăm, Truy tim admin, Đại chiến Admin. Còn nhiều event phong phú chỉ có tại KiếmThếHoàn Mỹ
II. Hỗ Trợ Tân Thủ:
• Tân Thủ Kiếm Thế Hoàn Mỹ
o Hổ Trợ 130 cấp
o 1 sét trang bị Bạch Ngân và Vũ Khí 2 +16
o 1 Ngựa Thần Thú + opt
o 10.000 Vạn Đồng Khóa
o 1 Bộ Ngoại Trang (Cấp 2)
o 50 hòa thị bích
o 1 Lệnh Bài Du Long Phù
o 1 Lệnh Bài Du Long Nón
o 1 Lệnh Bài Du Long Áo
o 1 Lệnh Bài Du Long Yêu Đái
o 1 Lệnh Bài Du Long giày
o 1 ức5 Đồng Khóa
o 2 ức Bạc Khóa
o 1 pét 4 skill
o 2400 Ngũ Hành Hồn Thạch, Làm NV 110
Danh Hiệu Siều Thần và Đại Thánh Bá Đạo


Danh Hiệu kèm Vòng Sáng đẹp mắt dành cho tân thủ.
• Nhận Thưởng Thăng Cấp
o NPC Nhận Thưởng: Cổ Thiên Lac
o Vị Trí: 169/193 Vân Trung Trấn
o Giới Hạn:Mỗi phần thưởng chỉ nhận tối đa 1 lần.
• Nhận Thưởng Hàng Ngày
o Vật Phẩm Liên Quan: Nhận thưởng thông qua Túi Qùa Tân Thủ (Có thể nhận tại Tu Luyện Đơn
o Yêu Cầu: Trống 25 Ô/1 lần nhận.
o Yêu Cầu: 30p nhận 1 lần

III. Hệ Thống Hoạt Động
• Khu Vườn Dưa Hấu
- Khu vườn dưa hấu Xuất HiệnTại: 167/193 vân trung trấn 1 thời gian nhất định Khu vườn sẽ kết hoa và ra trái, khi đến lúc thời Vụ Khu Vườn Sẽ rớt Ra vặt Phẩm Ngẩu nhiên Như Sau:
- Tiểu Kim Nguyên Bảo
- Tần Lăng Hòa Thị Bích
- Lệnh Bài Danh Vọng Lồng Hồn
- Mảnh Ghép Mặt Nạ
- Rương Đồng Hành
- Mảnh Ghép Ắn
- Tiền Xu
- Lưu ý: Không có thời gian nhất định, Khi Khu Vườn Nỡ Rộ Hệ thống sẽ tự Thông báo trước 5p.

• Chiến Trường Tống Kim:
Top 1 : 30v Đồng + 30 MG Ấn + 30 MG Mặt Nạ
Top 2 : 25v Đồng + 25 MG Ấn + 25 MG Mặt Nạ
Top 3 : 20v Đồng + 20 MG Ấn + 20 MG Mặt Nạ
Top 4-10 : 10v Đồng + 15 MG Ấn + 15 MG Mặt Nạ
Đặt 3000k Điễm Được 5v đồng + 5 MG Ấn + 5 Mặt Nạ
Lưu ý: port mạng TK sẽ tự đưa lên đạo không cần thông báo trước, ai phát hiện chụp ảnh được thường theo thông tin chính Xác, cố tình gian lận khóa NICK,BQT sẽ Theo giỏi từng trần TK khi diễn ra.
• Bạch Hổ Đường:
o Giới Hạn: Mỗi ngày 2 lần.
o Qua mỗi tầng (Cần 10 ô Trống trong Hành Trang) nhận:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- Drop Vặt Phẩm Ngẩu Nhiên
o Lưu ý: Giết boss 1 2 3 có tile rớt LB Bạch Hổ Đường Trung, Đêm tới NPC Lễ Quán Tại : 170/192 Vân Trung Trấn
Cách đổi 1 LB Bạch Đường Trung = 3v đông thường
• Tiêu Dao Cốc:
o Giới Hạn: Mỗi ngày 2 lần.
o Qua mỗi ải (Cần 10 ô Trống trong Hành Trang) nhận:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- Drop Vặt Phẩm Ngẩu Nhiên
o Lưu ý: Giết boss 4,Và NPC có tile rớt Tiêu Dao Cấp 4. Đêm tới NPC Lễ Quán Tại : 170/192 Vân Trung Trấn
o – Cách đổi 1 LB Tiêu Dao Cấp 4 = 5v đông thường
• Thương Hội:
o Giới Hạn: Mỗi tuần 1 lần.
o Tối đa hoàn thành 40 Nhiệm Vụ/1 tuần.
o Mỗi lần hoàn thành: 2000v bạc khóa + 2000 bạc thường + Chân Nguyên Tu Luyên Đơn
• Hải Tặc:
o Giới Hạn: Ngày 36 lần.
o Mỗi NPC HT: = 5 Danh bộ Lệnh
o Lưu ý: event đổi 150 Danh Bộ lệnh = 5v đồng Tại : NPC Lễ Quán 170/192 Vân Trung Trấn Hoạt Động Đổi Vũ Khí Víp Server
o Lưu ý1: Dùng 150 Danh Bộ Lệnh Đổi 5vd thường
o Lưu ý2: Dùng 5000 Danh Bộ Lệnh Đổi 1 Búa Vàng Hoàng Kim, Tích Trữ Búa Vàng Hoàng Kim, Đủ 10 Búa Vàng Hoàng Kim PM Yhaoo: kiemthehoanmy để đổi item Vũ Khí Víp Sever Theo Như Ý.
• Boss Hoàng Kim 55/75/95:
o Boss Hoàng Kim Cấp 55 -Thời Gian: 02h00 , 09h30, 19h30, 22h30 -Phần Thưỡng:
- Chấn Nguyên Tu Luyện Đơn
- Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
- Mảnh Ghép Mặt Nạ
- Rương Đồng Hành
- Mảnh Ghép Ắn
- Mảnh Ghép Ắn
o Boss Hoàng Kim Cấp 75
- Tiểu Kim Nguyên Bảo
- Chấn Nguyên Tu Luyện Đơn
- Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
- Tần Lăng Hòa Thị Bích
- Lệnh Bài Danh Vọng Lồng Hồn
- Mảnh Ghép Mặt Nạ
- Rương Đồng Hành
- Mảnh Ghép Ắn
o Boss Hoàng Kim Cấp 95
- Tiểu Kim Nguyên Bảo
- Chấn Nguyên Tu Luyện Đơn
- Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
- Tần Lăng Hòa Thị Bích
- Lệnh Bài Danh Vọng Lồng Hồn
- Mảnh Ghép Mặt Nạ
- Rương Đồng Hành
- Mảnh Ghép Ắn
• Boss Tần Thủy Hoàng:

Thời gian: 3h35 và 20h35
Vị Trí: Tằng Lăng 5
Rớt Ngẫu Nhiên:
- Tiểu Kim Nguyên Bảo
- Tần Lăng Hòa Thị Bích
- Lệnh Bài Danh Vọng Lồng Hồn
- Mảnh Ghép Mặt Nạ
- Rương Đồng Hành
- Mảnh Ghép Ắn
- Trang Bị Pet 3, drop rất cao.
• Siêu Boss 255 - Hỏa Kỳ Lân+LKL+HKL

Thời gian: 8h30 – 5h30 – 21h30
Vị Trí: xuật Hiện Ngẫu nhiên
Rớt Ngẫu Nhiên:
- Tiểu Kim Nguyên Bảo
- Tần Lăng Hòa Thị Bích
- Lệnh Bài Danh Vọng Lồng Hồn
- Mảnh Ghép Mặt Nạ
- Rương Đồng Hành
- Mảnh Ghép Ắn
- Trang Bị Pet 3, drop rất cao
Rớt Cố Định:
- 500tr exp
- 20 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
- 50 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
- 10 kim Nguyên Bảo
- 10 Tằng Lăng Hòa Thị Bích
- 10 Lệnh Bài Danh Vọng Long Hồn
Chân thành cảm ơn bạn đã ghé và độc Thông Tin server Chúng Tôi,Mọi chi tiết xin liên hệ yahoo: kiemthehoanmy

---------- Post added at 11:43 PM ---------- Previous post was at 09:10 AM ----------

Trích dẫn Gửi bởi luuvergas

Kiếm Thế Hoàn Mỹ - Lập Quốc Tranh Hùng - Đỉnh Cao Kiếm Hiệp 2D
Khai Mở Máy Chủ: Kiếm Thế Hoàn Mỹ
OPENBETA: 10h00 Ngày 31/08/2014
Trích dẫn nội dung:
Trang Chủ: http://kiemthehoanmy.com
Tài Khoản: http://kiemthehoanmy.com/id/index.php
Fanpage: https://www.facebook.com/kiemthehoanmy
• Yahoo Hỗ Trợ 1: Kiemthehoanmy
I. THÔNG TIN MÁY CHỦ:
• Drop: 10k = 100vd
• Kinh Nghiệm: x1000 so với VNG.
• Trại NPC : 115 = 10 đồng/1npc
• Cày đồng từ các hoạt động trong game Tống Kim, Tiêu Dao Cốc, Bạch Hổ Đường, Hải Tặc và vô số HĐ kiếm đồng khác..
• Nhiều hoạt động mới lạ Tranh Đoạt Hỏa Hầu, Khiêu Chiến Danh Nhân Đường, Do thám Hỏa Lân Động, Võ Tuyệt Thần Trận, Vượt Lăng Vân Quật.
• Nguyên Liệu TDC + BHD + DBL đổi đồng đa dạng phong phú.
• Nhiều hoạt động mới lạ Tranh Đoạt Hỏa Hầu, Khiêu Chiến Danh Nhân Đường, Do thám Hỏa Lân Động, Võ Tuyệt Thần Trận, Vượt Lăng Vân Quật.
• Nhiều tính năng hấp dẫn Hợp Thành & Nâng Cấp Thú Cưỡi, Ghếp Ấn , Mặt Nạ Víp Server , Ghép Ngựa , và Các Hoạt động đổi Đồng phong phú.
• Skill: 150 hoàn thiện đẹp mắt
• Event: khu vườn Dưa hấu, sư kiện câu cá, bé bánh bao, đại chiến bisboss, giặc ngoại xâm, event Shop 1 bạc,Bé Bánh Bao,giặc ngoại xăm, Truy tim admin, Đại chiến Admin. Còn nhiều event phong phú chỉ có tại KiếmThếHoàn Mỹ
II. Hỗ Trợ Tân Thủ:
• Tân Thủ Kiếm Thế Hoàn Mỹ
o Hổ Trợ 130 cấp
o 1 sét trang bị Bạch Ngân và Vũ Khí 2 +16
o 1 Ngựa Thần Thú + opt
o 10.000 Vạn Đồng Khóa
o 1 Bộ Ngoại Trang (Cấp 2)
o 50 hòa thị bích
o 1 Lệnh Bài Du Long Phù
o 1 Lệnh Bài Du Long Nón
o 1 Lệnh Bài Du Long Áo
o 1 Lệnh Bài Du Long Yêu Đái
o 1 Lệnh Bài Du Long giày
o 1 ức5 Đồng Khóa
o 2 ức Bạc Khóa
o 1 pét 4 skill
o 2400 Ngũ Hành Hồn Thạch, Làm NV 110
Danh Hiệu Siều Thần và Đại Thánh Bá Đạo


Danh Hiệu kèm Vòng Sáng đẹp mắt dành cho tân thủ.
• Nhận Thưởng Thăng Cấp
o NPC Nhận Thưởng: Cổ Thiên Lac
o Vị Trí: 169/193 Vân Trung Trấn
o Giới Hạn:Mỗi phần thưởng chỉ nhận tối đa 1 lần.
• Nhận Thưởng Hàng Ngày
o Vật Phẩm Liên Quan: Nhận thưởng thông qua Túi Qùa Tân Thủ (Có thể nhận tại Tu Luyện Đơn
o Yêu Cầu: Trống 25 Ô/1 lần nhận.
o Yêu Cầu: 30p nhận 1 lần

III. Hệ Thống Hoạt Động
• Khu Vườn Dưa Hấu
- Khu vườn dưa hấu Xuất HiệnTại: 167/193 vân trung trấn 1 thời gian nhất định Khu vườn sẽ kết hoa và ra trái, khi đến lúc thời Vụ Khu Vườn Sẽ rớt Ra vặt Phẩm Ngẩu nhiên Như Sau:
- Tiểu Kim Nguyên Bảo
- Tần Lăng Hòa Thị Bích
- Lệnh Bài Danh Vọng Lồng Hồn
- Mảnh Ghép Mặt Nạ
- Rương Đồng Hành
- Mảnh Ghép Ắn
- Tiền Xu
- Lưu ý: Không có thời gian nhất định, Khi Khu Vườn Nỡ Rộ Hệ thống sẽ tự Thông báo trước 5p.

• Chiến Trường Tống Kim:
Top 1 : 30v Đồng + 30 MG Ấn + 30 MG Mặt Nạ
Top 2 : 25v Đồng + 25 MG Ấn + 25 MG Mặt Nạ
Top 3 : 20v Đồng + 20 MG Ấn + 20 MG Mặt Nạ
Top 4-10 : 10v Đồng + 15 MG Ấn + 15 MG Mặt Nạ
Đặt 3000k Điễm Được 5v đồng + 5 MG Ấn + 5 Mặt Nạ
Lưu ý: port mạng TK sẽ tự đưa lên đạo không cần thông báo trước, ai phát hiện chụp ảnh được thường theo thông tin chính Xác, cố tình gian lận khóa NICK,BQT sẽ Theo giỏi từng trần TK khi diễn ra.
• Bạch Hổ Đường:
o Giới Hạn: Mỗi ngày 2 lần.
o Qua mỗi tầng (Cần 10 ô Trống trong Hành Trang) nhận:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- Drop Vặt Phẩm Ngẩu Nhiên
o Lưu ý: Giết boss 1 2 3 có tile rớt LB Bạch Hổ Đường Trung, Đêm tới NPC Lễ Quán Tại : 170/192 Vân Trung Trấn
Cách đổi 1 LB Bạch Đường Trung = 3v đông thường
• Tiêu Dao Cốc:
o Giới Hạn: Mỗi ngày 2 lần.
o Qua mỗi ải (Cần 10 ô Trống trong Hành Trang) nhận:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- Drop Vặt Phẩm Ngẩu Nhiên
o Lưu ý: Giết boss 4,Và NPC có tile rớt Tiêu Dao Cấp 4. Đêm tới NPC Lễ Quán Tại : 170/192 Vân Trung Trấn
o – Cách đổi 1 LB Tiêu Dao Cấp 4 = 5v đông thường
• Thương Hội:
o Giới Hạn: Mỗi tuần 1 lần.
o Tối đa hoàn thành 40 Nhiệm Vụ/1 tuần.
o Mỗi lần hoàn thành: 2000v bạc khóa + 2000 bạc thường + Chân Nguyên Tu Luyên Đơn
• Hải Tặc:
o Giới Hạn: Ngày 36 lần.
o Mỗi NPC HT: = 5 Danh bộ Lệnh
o Lưu ý: event đổi 150 Danh Bộ lệnh = 5v đồng Tại : NPC Lễ Quán 170/192 Vân Trung Trấn Hoạt Động Đổi Vũ Khí Víp Server
o Lưu ý1: Dùng 150 Danh Bộ Lệnh Đổi 5vd thường
o Lưu ý2: Dùng 5000 Danh Bộ Lệnh Đổi 1 Búa Vàng Hoàng Kim, Tích Trữ Búa Vàng Hoàng Kim, Đủ 10 Búa Vàng Hoàng Kim PM Yhaoo: kiemthehoanmy để đổi item Vũ Khí Víp Sever Theo Như Ý.
• Boss Hoàng Kim 55/75/95:
o Boss Hoàng Kim Cấp 55 -Thời Gian: 02h00 , 09h30, 19h30, 22h30 -Phần Thưỡng:
- Chấn Nguyên Tu Luyện Đơn
- Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
- Mảnh Ghép Mặt Nạ
- Rương Đồng Hành
- Mảnh Ghép Ắn
- Mảnh Ghép Ắn
o Boss Hoàng Kim Cấp 75
- Tiểu Kim Nguyên Bảo
- Chấn Nguyên Tu Luyện Đơn
- Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
- Tần Lăng Hòa Thị Bích
- Lệnh Bài Danh Vọng Lồng Hồn
- Mảnh Ghép Mặt Nạ
- Rương Đồng Hành
- Mảnh Ghép Ắn
o Boss Hoàng Kim Cấp 95
- Tiểu Kim Nguyên Bảo
- Chấn Nguyên Tu Luyện Đơn
- Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
- Tần Lăng Hòa Thị Bích
- Lệnh Bài Danh Vọng Lồng Hồn
- Mảnh Ghép Mặt Nạ
- Rương Đồng Hành
- Mảnh Ghép Ắn
• Boss Tần Thủy Hoàng:

Thời gian: 3h35 và 20h35
Vị Trí: Tằng Lăng 5
Rớt Ngẫu Nhiên:
- Tiểu Kim Nguyên Bảo
- Tần Lăng Hòa Thị Bích
- Lệnh Bài Danh Vọng Lồng Hồn
- Mảnh Ghép Mặt Nạ
- Rương Đồng Hành
- Mảnh Ghép Ắn
- Trang Bị Pet 3, drop rất cao.
• Siêu Boss 255 - Hỏa Kỳ Lân+LKL+HKL

Thời gian: 8h30 – 5h30 – 21h30
Vị Trí: xuật Hiện Ngẫu nhiên
Rớt Ngẫu Nhiên:
- Tiểu Kim Nguyên Bảo
- Tần Lăng Hòa Thị Bích
- Lệnh Bài Danh Vọng Lồng Hồn
- Mảnh Ghép Mặt Nạ
- Rương Đồng Hành
- Mảnh Ghép Ắn
- Trang Bị Pet 3, drop rất cao
Rớt Cố Định:
- 500tr exp
- 20 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
- 50 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
- 10 kim Nguyên Bảo
- 10 Tằng Lăng Hòa Thị Bích
- 10 Lệnh Bài Danh Vọng Long Hồn
Chân thành cảm ơn bạn đã ghé và độc Thông Tin server Chúng Tôi,Mọi chi tiết xin liên hệ yahoo: kiemthehoanmy
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

---------- Post added 09-01-2014 at 08:52 PM ---------- Previous post was 08-31-2014 at 11:43 PM ----------

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppp

View more random threads: