I.Lịch trình server
Open: 10h ngày 30/11/2014
Trang chủ: http://www.kiemthechientien.com
Diễn Đàn: https://www.facebook.com/kiemthe.chientien
Trang đăng ký: http://kiemthechientien.com/id/index.php
Tải Game:http://kiemthechientien.com/home/index.php?jx=taigame
Yahoo hỗ trợ : hotro.ktchientien@yahoo.com.vn
Thông Tin Sever
- Donate 10k = 50 Tiền Xu + phần thưởng hấp dẫn.
- Train đồng tại map 115, 1 NPC = 10 đồng.
- Tống kim nhận đồng thường.
- Skill mật tịch 150.
- Hệ thống kỷ năng 150.
- Đua Top Tài Phú + Võ Lâm + Thủ Lĩnh nhận thưởng hấp dẫn.
- Nhiều Tính Năng Mới Lạ
- Nhiều Hoạt Động Kiếm Tiền Xu Phong Phú


I. Hỗ Trợ Tân ThủHoạt Động Kiếm Đồng
I. Hoạt Động Săn Boss
I. Năng Cấp Chân ĐơnI. Phi Phong và Ngoại Trang Mới
I. Hoạt Động Mới Nhất

---------- Post added 11-28-2014 at 01:00 AM ---------- Previous post was 11-27-2014 at 08:50 PM ----------


I.Lịch trình server
Open:
10h ngày 30/11/2014
Trang chủ: http://www.kiemthechientien.com
Diễn Đàn: https://www.facebook.com/kiemthe.chientien
Trang đăng ký: http://kiemthechientien.com/id/index.php
Tải Game:http://kiemthechientien.com/home/index.php?jx=taigame
Yahoo hỗ trợ : hotro.ktchientien@yahoo.com.vn
Thông Tin Sever
- Donate 10k = 50 Tiền Xu + phần thưởng hấp dẫn.
- Train đồng tại map 115, 1 NPC = 10 đồng.
- Tống kim nhận đồng thường.
- Skill mật tịch 150.
- Hệ thống kỷ năng 150.
- Đua Top Tài Phú + Võ Lâm + Thủ Lĩnh nhận thưởng hấp dẫn.
- Nhiều Tính Năng Mới Lạ
- Nhiều Hoạt Động Kiếm Tiền Xu Phong Phú


I. Hỗ Trợ Tân Thủ
Hoạt Động Kiếm Đồng
I. Hoạt Động Săn Boss
I. Năng Cấp Chân Đơn<font size="5">I. Phi Phong và Ngoại Trang Mới

<font color="#FF0000">I. Hoạt Động Mới Nhất


---------- Post added at 03:23 PM ---------- Previous post was at 01:00 AM ----------

Chào Mừng đến với kiếm thế chiên tiên

---------- Post added at 09:22 PM ---------- Previous post was at 03:23 PM ----------

Sever open 10h00 ngay 30/11/2014

---------- Post added 11-29-2014 at 11:16 AM ---------- Previous post was 11-28-2014 at 09:22 PM ----------

Chào Mừng Các Bạn Đến Với KT Chiến tiên

---------- Post added at 07:02 PM ---------- Previous post was at 11:16 AM ----------

Chào Mừng Các Bạn Đến Với KT Chiến tiên

---------- Post added 11-30-2014 at 09:42 AM ---------- Previous post was 11-29-2014 at 07:02 PM ----------

Chào Mừng Các Bạn Đến Với KT Chiến tiên

---------- Post added at 01:17 PM ---------- Previous post was at 09:42 AM ----------

Chào Mừng Các Bạn Đến Với KT Chiến tiên</font></font>

View more random threads: