BQT Kiếm Thế TinhNghiaAE Xin Thông Báo:

Để Cho AE Có Thời Gian Cày Cuốc Và Không Có Thời Gian Thì Chi Một Chút Kinh Phí BQT Đã Đưa Ra Các Mức Đua Top Sau Để Ai Cũng Có Thể Tìm Được Một TOP Cho Mình

SỰ KIỆN ĐUA TOP LỰC CHIẾN-CHÂN NGUYÊN-CẤP-VÕ LÂM-UY DANH-THÀNH TỰU

Thời gian diễn ra: Từ 10h ngày 21-04-2015 Đến 3h sáng ngày 05-05-2014

Top LỰC CHIẾN:
Top1: Mặt Nạ Quan Lâm Niệm 30 ngày++1Trang Bị Pet3+300v Đồng+1Ngựa Vip
Top2: Mặt Nạ Quan Lâm Niệm 30 ngày++300v Đồng
Top3: Mặt Nạ Quan Lâm Niệm 30 ngày++200v Đồng
Top4-10: Mặt Nạ Quan Lâm Niệm 30 ngày+)

Top LEVER:
Top1: Mặt Nạ Quan Lâm Niệm 30 ngày++1 Ngựa Vip+200v Đồng
Top2-5: Mặt Nạ Quan Lâm Niệm 30 ngày++200v Đồng
Top6-10: Mặt Nạ Quan Lâm Niệm 30 ngày++100v Đồng

Top CHÂN NGUYÊN:
Top1: Mặt Nạ Quan Lâm Niệm 30 ngày++1Trang Bị Pet3+300v Đồng+1Ngựa Vip
Top2: Mặt Nạ Quan Lâm Niệm 30 ngày++300v Đồng
Top3: Mặt Nạ Quan Lâm Niệm 30 ngày++200v Đồng
Top4-10: Mặt Nạ Quan Lâm Niệm 30 ngày)

Top VÕ LÂM:
Top1: Mặt Nạ Quan Lâm Niệm 30 ngày++200v Đồng
Top2-10: Mặt Nạ Quan Lâm Niệm 30 ngày

Top UY DANH:
Top1: Mặt Nạ Quan Lâm Niệm 30 ngày++100v Đồng
Top2-10: Mặt Nạ Quan Lâm Niệm 30 ngày)

Top: THÀNH TỰU: ( Chỉ thưởng top1)
Top1: Mặt Nạ Quan Lâm Niệm 30 ngày++200v+ 1Ngựa Vip

LƯU Ý: TOP CHÂN NGUYÊN SẼ CHỌN RA 10 NGƯỜI CÓ ĐIỂM CAO NHẤT ĐỂ THƯỞNG

View more random threads: