1. Sự Kiện tháng 10 " Bánh Bao Bánh Bao "


Nguyên liệu
Mang tới sứ giả hoạt động game4v ở Đại Lý - Ngũ Hoa ĐànTài phú đại sư – Đô Đại Sảng


Đổi loại bánh mà các bạn muốn
Chế biến<font size="3">Cách kiếm nguyên liệu


Tiêu diệt người chơi có cấp độ < 70 sẽ nhận được 1 miếng thịt vai, mỗi người chơi chỉ có 30 miếng thịt vai
Tiêu diệt người chơi có cấp độ 70 - 100 sẽ nhận được 1 miếng thịt mông, mỗi người chơi chỉ có 30 miếng thịt mông
Tiêu diệt người chơi có cấp độ >100 sẽ nhận được 1 miếng thịt đặc biệt, mỗi người chơi chỉ có 30 miếng thịt đặc biệt
Bột mỳ : Mua trên Kỳ Trân Các với giá : 1000 điểm tặng

Sử dụng Bánh Bao xá xíu : mỗi nhân vật sử dụng tối đa 50 chiếc ( hạn sử dụng - 90 ngày )
phần thưởng :
- 999 Exp, 9999 Exp, 99999 Exp, 999999 Exp, 9999999 Exp, 19999999 Exp, 29999999 Exp, 39999999 Exp,49999999 Exp,59999999 Exp
- 10 Vàng, 100 Vàng, 200 Vàng, 500 Vàng, 1000 Vàng, 2000 Vàng, 5000 Vàng, 10000 Vàng, 20000 Vàng
- Trứng thú nuôi tư chất 3k
- Bảo thạch cấp 5
- Lân Mộc Tiễn


Sử dụng bánh bao thượng hạng: Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 50 chiếc( hạn sử dụng - 30 ngày )
- 10 Vàng, 100 Vàng, 200 Vàng, 500 Vàng, 1000 Vàng, 2000 Vàng, 5000 Vàng, 10000 Vàng, 20000 Vàng
- Bảo thạch cấp 5
- Bí ngân cấp 5
- Vải bông cấp 5
- Tinh thiết cấp 5
- Linh hồn toái phiến
- Phá Thiên Tiễn
- Trứng pet tư chất 3k
- Trứng pet tư chất 4k
- Nhận hồn châu ( nguyên liệu dùng để thăng cấp skills võ hồn )

Sử dụng bánh bao đặc biệt : Mỗi người sử dụng tối đa 50 chiếc ( hạn sử dụng - 30 ngày )

- 10 Vàng, 100 Vàng, 200 Vàng, 500 Vàng, 1000 Vàng, 2000 Vàng, 5000 Vàng, 10000 Vàng, 20000 Vàng
- Bảo thạch cấp 5
- Bí ngân cấp 5
- Vải bông cấp 5
- Tinh thiết cấp 5
- Linh hồn toái phiến
- Phá Thiên Tiễn
- Trứng pet tư chất 3k
- Trứng pet tư chất 4k
- Trứng pet tư chất 5k
- Nhận hồn châu ( nguyên liệu dùng để thăng cấp skills võ hồn )
- Trùng lâu giới toái phiến ( 100 cái ghép thành 1 chiếc trùng lâu giới )
- Trùng lâu ngọc toái phiến (100 cái ghép thành 1 chiếc trùng lâu ngọc)


TM BQT

Thân!
<font color="Silver">

---------- Post added 10-10-2014 at 10:53 AM ---------- Previous post was 10-09-2014 at 04:47 PM ----------

các bạn tham gia event trong game để nhận được những phần thưởng giá trị nhé</font></font>

View more random threads: