Toltec Treasure là 1 trò chơi slot gồm 5 cột, 3 dòng với tỷ lệ hoàn trả lên đến 96.46%. Trò chơi nổi bật với các Tính năng Free Games, Tính năng Gold Pile và Tính năng Grand Chase.
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN WELLBET MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY
1/ Tính năng Gold Pile slot đổi thưởng Toltec Treasure:

- Tất cả các biểu tượng, ngoại trừ biểu tượng Scatter, có phiên bản Gold của biểu tượng chỉ có thể xuất hiện trên guồng quay thứ 5.

- Tỷ lệ đo lường Vàng được chọn do Người Chơi xác định khả năng biểu tượng trên guồng 5 sẽ là phiên bản Vàng.

- Phần trăm đo lường Vàng được chọn càng cao thì khả năng biểu tượng guồng 5 sẽ là phiên bản Vàng của biểu tượng đó càng cao.

- Người Chơi có thể chọn tỷ lệ phần trăm đo lường Vàng là 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% 90% hoặc 100%.

- Các thay đổi đối với phần trăm đo lường Vàng không làm thay đổi giá trị của giải thưởng MINI, MAXI hoặc GRAND.

- Phiên bản Vàng của một biểu tượng đóng góp vào 5 loại dòng thanh toán giống như phiên bản bình thường của biểu tượng đó.

- Tuy nhiên, chiến thắng của 5 loại dòng thanh toán đó có bao gồm phiên bản Vàng của biểu tượng trên guồng thứ 5 và ít nhất một biểu tượng thay thế sẽ trao giải MAXI hoặc MINI.

- Nếu chiến thắng của 5 loại dòng thanh toán là tiền thưởng 'A', 'K', 'Q', 'J', '10' hoặc '9', giải thưởng MINI sẽ được trao.

- Nếu chiến thắng của 5 loại dòng thanh toán là bất kỳ biểu tượng nào khác, giải thưởng MAXI sẽ được trao.

- Nếu chiến thắng của 5 loại dòng thanh toán bao gồm phiên bản Vàng của biểu tượng trên guồng quay 5 và không có bất kỳ vật phẩm thay thế nào thì Tính năng Grand Chase sẽ được kích hoạt.

2/ Tính năng Grand Chase slot đổi thưởng Toltec Treasure:
- Tính năng Grand Chase được kích hoạt bởi bất kỳ chiến thắng 5 loại dòng thanh toán nào có phiên bản Vàng của biểu tượng trên guồng 5 và không bao gồm biểu tượng thay thế.

- Tính năng Grand Chase cũng có thể được kích hoạt bởi 5 biểu tượng Wild với 1 biểu tượng Gold Wild ở guồng quay thứ 5.

- Trong Tính năng này, 3 Vòng quay sẽ được trao thưởng.

- Khi bắt đầu Tính năng, một khung sẽ đánh dấu vị trí biểu tượng kích hoạt trên guồng quay thứ 5.

- Trong mỗi Vòng quay, chỉ có Vòng quay thứ 5 sẽ quay. Guồng quay sẽ chỉ chứa các biểu tượng Gold đã kích hoạt và các biểu tượng GRAND đặc biệt.

- Khi kết thúc Vòng quay, nếu khung biểu tượng tô sáng có chứa các biểu tượng GRAND, giải thưởng GRAND sẽ được trao và Tính năng sẽ kết thúc.

- Nếu khung đánh dấu có chứa biểu tượng kích hoạt Vàng, giải thưởng MINI hoặc MAXI sẽ được trao.

- Nếu chiến thắng dòng kích hoạt dành cho giải thưởng 'A', 'K', 'Q', 'J', '10' hoặc '9', giải thưởng MINI sẽ được trao.

- Nếu chiến thắng dòng kích hoạt dành cho bất kỳ biểu tượng nào khác, giải thưởng MAXI sẽ được trao.

- Các Vòng quay sẽ tiếp tục cho đến khi cả 3 Vòng quay được chơi hoặc giải thưởng GRAND sẽ được trao. Sau đó Tính năng sẽ kết thúc.

3/ Tính năng Free Games slot đổi thưởng Toltec Treasure:

- Khi 3 hoặc nhiều biểu tượng Scatter xuất hiện đồng thời ở bất kỳ đâu trên guồng quay, Tính năng Free Games sẽ được kích hoạt.

- Lúc này, 8 Trò chơi miễn phí sẽ được trao thưởng.

- Trong Trò chơi miễn phí, 3 hoặc nhiều biểu tượng Scatter xuất hiện đồng thời ở bất kỳ đâu trên guồng quay sẽ trao thưởng thêm 8 Trò chơi miễn phí.

- Trong các Trò chơi miễn phí, bất kỳ 2 biểu tượng Scatter nào xuất hiện đồng thời ở bất kỳ vị trí trên guồng quay sẽ tặng thêm 4 Trò chơi miễn phí.

- Trong các Trò chơi miễn phí, tất cả các biểu tượng trên guồng quay thứ 5 sẽ là biểu tượng Wild hoặc biểu tượng Gold Wild.

- Tính năng Gold Pile có thể được kích hoạt trong các Trò chơi miễn phí.

- Trong các Trò chơi miễn phí, không thể kích hoạt Tính năng Grand Chase.

Cùng slot game Toltec Treasure tại WELLBET để có cơ hội giành được nhiều phần thưởng hấp dẫn cùng 8 Trò chơi miễn phí giúp Người Chơi thắng thưởng cực cao!