Theo một bài báo ngày 10 tháng 12 được viết bởi Giáo sư luật của Đại học Georgetown, Chris Brummer. Bên cạnh những sửa đổi về Hiệp hội Libra (Libra Association), thì thay đổi lớn nhất là loại bỏ cổ tức phải trả cho những nhà đầu tư sớm này.Giáo sư luật Chris Brummer

Thay đổi việc sử dụng lợi nhuận trên tài sản dự trữ

Mặc dù whitepaper Libra ban đầu được xuất bản vào tháng 6 đã công bố rằng lợi nhuận của tài sản dự trữ sẽ được sử dụng để trang trải chi phí hệ thống, giữ phí giao dịch ở mức thấp, tăng cường hỗ trợ và trả cổ tức cho các nhà đầu tư sớm, ví dụ như các thành viên Hiệp hội Libra, bây giờ nó đã được sửa đổi thành:

Lợi nhuận của tài sản dự trữ sẽ được sử dụng để trang trải chi phí của hệ thống, đảm bảo phí giao dịch thấp và hỗ trợ tăng trưởng và áp dụng đại trà hơn nữa.

Xóa bỏ cổ tức làm giảm xung đột lợi ích tiềm năng

Vấn đề với việc chia cổ tức, và có khả năng là lý do cho sự thay đổi, theo Giáo sư Brummer, là nó tạo ra xung đột lợi ích tiềm năng giữa các thành viên Hiệp hội Libra và người dùng cuối của loại tiền tệ này. Xem thêm: tiểu jackma

Để khuyến khích sự hấp thu của Libra, tài sản dự trữ mà họ được hỗ trợ phải ổn định. Tuy nhiên, nếu cổ tức được trả từ lãi cho các tài sản này, việc này sẽ tạo ra động lực để họ bổ sung dự trữ bằng các loại tài sản có độ rủi ro cao hơn.

Với tính chất bắc cầu, nó sẽ làm giảm sự tin tưởng và hấp thu của Libra, bởi vì các stablecoin được cho là có thể đánh mất giá trị của chúng.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào đầu tháng này, hai nghị sĩ Hoa Kỳ muốn Libra và các stablecoin khác được định nghĩa là chứng khoán. Tuy nhiên, Brummer cho rằng đây là điều không thể sảy ra, do bản chất của stablecoin là không tăng giá trị. Xem thêm: lừa bitcoin