Sau bao nhiều ngày nổ lực của đội ngũ Tester cũng như của anh em gần xa. Chúng tôi đã hoàn chỉnh được phiên bản MU Season 6 để chuẩn bị cho ngày khai mở Server mới.
Và cũng để cho quý đồng đạo của lục địa MU có thể kiểm tra thêm một số tính năng mới, chúng tôi cũng xin ấn định ngày ra mắt bản Alpha Test là vào ngày 25/10/2014 và bản Open Beta vào ngày 13h ngày 1/11/2014. Hình thức đua top của MU Toàn Cầu các bạn có thể xem tại website của chúng tôi, một hình thức đua top hết sức hấp dẫn với nhiều giải thưởng có giá trị tiền mặt.
link website: http://mutoancau.com
link diễn đàn: http://diendan.mutoancau.com
Fan page: https://www.facebook.com/MuOnlineToanCau
Với việc ra mắt phiên bản Alpha Test, các bạn sẽ được thoải mái test những tính năng hay của Game MU online:
Full đồ EXL
Full đồ thần
Kundun xuất hiện ở Lorencia
65K point
600000 VCOIN

---------- Post added at 09:14 PM ---------- Previous post was at 03:53 PM ----------

Alpha Test là vào ngày 25/10/2014 và bản Open Beta vào ngày 13h ngày 1/11/2014. Hình thức đua top của MU Toàn Cầu các bạn có thể xem tại website của chúng tôi, một hình thức đua top hết sức hấp dẫn với nhiều giải thưởng có giá trị tiền mặt.
link website: http://mutoancau.com
link diễn đàn: http://diendan.mutoancau.com
Fan page: https://www.facebook.com/MuOnlineToanCau
Với việc ra mắt phiên bản Alpha Test, các bạn sẽ được thoải mái test những tính năng hay của Game MU online:
Full đồ EXL
Full đồ thần
Kundun xuất hiện ở Lorencia
65K point
600000 VCOIN