SS2VN.COM - Phiên Bản Season 2
<font color="#0000FF"> KHÔNG WEBSHOP - KHÔNG ITEM FULL

<font color="#00FF00">ALPHA TEST 14h 05/11/2014
RA MẮT OPEN BETA 14h 08/11/2014

Trang Chủ :http://ss2vn.com
Quản Lý Tài Khoản : http://id.ss2vn.com
Diễn Đàn :http://forum.ss2vn.com
Tải Game: http://intro.ss2vn.com/download.html


</font>
</font>

View more random threads: