Một số bạn đã tìm hiểu về quảng bá chắc đã nghe về khái niệm SWOT rồi, hao hao thì việc phân tích SWOT trong thực hiện event là một công việc rất chủ yếu. một vài công ty còn đầu tư cả phần mềm để phân tích yếu tố này.

Đây là một công cụ để nhận định và mổ xẻ những ưu và nhược điểm, cơ hội và rủi ro liên quan đến kế hoạch. Ngoài vận dụng trong giai đoạn lập kế hoạch, việc phân tích SWOT cũng có thế được tổ chức tại giai đoạn thực hiện cũng sẽ cho bạn nhiều kết quả nhất định.

công ty tổ chức tất niên

ưu việt: Là một số điểm lợi thế của dự án hoặc đơn vị của bạn mà với một số điểm này sẽ giúp đỡ cho việc thực hiện mục đích của event hiệu quả hơn. những điểm mạnh có thể kể đến như nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm, sản phẩm hay dịch vụ có chất lượng hoàn hảo, có các phương tiện quảng cáo mạnh …

Nhược điểm: Là một số rủi ro mà tác động không hoàn chỉnh tới tổ chức mục đích. nhiều rủi ro thường tác động đến một event là vốn, thiếu kinh nghiệm, thiếu một vài phương tiện truyền thông….

cong ty to chuc su kien tat nien

nhiều cơ hội: Là một vài yếu tố phía ngoài ảnh hưởng tới dự án và nhiều cơ hội đó sẽ mang lại các ảnh hưởng tích cực trong việc thực hiện mục đích của dự án. Có thể kể tới như tính ít cạnh tranh, thị trường hoàn chỉnh, chính sách ưu đãi từ chính quyền địa phương, cơ sở hạ tầng có sẵn…

những nguy cơ thất bại: Đây cũng là yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới mục đích của dự án, tuy nhiên lại là ảnh hưởng không tốt. Ví dụ như cạnh tranh cao, không có sự hỗ trợ từ chính quyền người khác, thời tiết xấu…

Tất cả những yếu tố kể trên là rất chủ yếu trong việc tiến hành phân tích SWOT trước khi nâng cao một kế hoạch event để nâng cao một chiến lược tối đa hóa một số tiềm năng, thế mạnh và cơ hội của dự án của bạn và giảm thiểu tác động của một số yếu kém và nhiều mối đe dọa.

Báo cáo phân tích

Sau khi tiến hành thị trường, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm/dịch vụ nghiên cứu và phân tích SWOT, hãy làm một báo cáo chi tiết tất cả đa số công việc nghiên cứu được thực hiện. Tài liệu của công trình nghiên cứu là chủ yếu để đánh giá event. Báo cáo phân tích của bạn cũng sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc kêu gọi tài trợ cho sự kiện của bạn bởi vì tính rõ ràng và khả thi của dự án, nhìn vào có thể thấy ngay được những nguy cơ và thuận lợi cũng như nhiều hướng giải quyết rủi ro.