Hóa chất là 1 phần thiết yếu của môi trường sống và môi trường trùng hợp của tôi và quý khách, lợi ích mà nó đem lại cho xã hội là vô giá; nhưng an toàn hóa chất tôi và quý khách hàng cũng phải học cách chủa quản hiệu quả những tác động không ý nguyện và có hại của hóa chất.Nhằm bảo đảm tính hiệu lực, các tiêu chí an toàn hóa chất phải gắn liền với các quy tắc chung về ATVSLĐ, cụ thể là nhận biết và mô tả nguy cơ, biểu lộ rủi ro, giám định mức phơi nhiễm và trên hết là việc triển khai hướng tiếp cận hệ thống nhằm quản lý tư vấn môi trường một cách có hiệu quả các loại hóa chất. Hoạt động điều hành này đề xuất hướng tiếp cận tương tác hơn là những biện pháp đơn lẻ, đặc trưng khi một vài trong số những trắc trở này có thể gây ra ảnh hưởng trên khuôn khổ thế giới. Việc quản lý một cách hoàn chỉnh phải bao quát đầy đủ chu trình hoạt động của hóa chất. phần nhiều những chỉ tiêu và quy chế cách đây không lâu đều nhằm vào việc đẩy mạnh quản lý một cách hoàn chỉnh các loại hóa chất trên khuôn khổ quốc tế, đất nước và doanh nghiệp, song song hợp lý với các quy tắc của hệ thống quản lý về ATVSLĐ.

Việc dự phòng phơi nhiễm hóa chất độc hại là điểm cốt lõi trong công tác thẩm định rủi ro. Các đơn vị quốc tế và liên chính phủ như ILO, WHO, UNEP, FAO và OECD, đã kết hợp biên soạn những chỉ dẫn mang tính quốc tế về đánh giá nguy cơ và rủi ro, các hướng dẫn tư vấn hóa chất này được dùng như cơ sở vật chất để tiến hành thẩm định các rủi ro nghề nghiệp. bộ máy liên kết toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS), Thẻ an toàn hóa chất quốc tế hay Tài liệu ngắn giám định hóa chất quốc tế (CICAD) của Chương trình an toàn hóa chất quốc tế (IPCS) là những ví dụ về hoạt động kiểm tra giám sát và hài hòa trên phạm vi quốc tế về vực này.

Trong 1 loạt các tiêu chuẩn về ATVSLĐ của ILO, thì Công ước về hóa chất Số 170 năm 1990 đưa ra phạm vi đất nước trên phạm vi rộng và toàn diện về chủa quản mọi mặt liên đới đến hóa chất, bao gồm công thức, triển khai và kiểm tra rà soát định kỳ độ chuẩn xác của chính sách, có sự tham vấn của NSDLĐ và NLĐ khiến cho việc tại hạ tầng. một điểm không thể thiếu của Công ước này chính là các điều khoản liên đới đến việc thông tin về nguy cơ hóa chất và cung cấp nguồn tin an toàn từ nhà sản xuất, nhà du nhập cho người dùng. Khuyến nghị đương nhiên và Bộ quy tắc thực hành về an toàn khi sử dụng hóa chất tại nơi khiến cho việc năm 1993 cũng cung ứng thêm thông tin chỉ dẫn thực hành. một phương tiện mang tính quốc tế không kém phần không thể thiếu khác đó là Hướng tiếp cận kế hoạch 2006 của UNEP về quản lý hóa chất khuôn khổ quốc tế (SAICM).

quy chế năm 2007 của kết hợp Châu Âu về đăng ký, giám định, cấp phép và cấm đối với các chất hóa học(REACH) đề xuất việc đăng ký và đa dạng dữ liệu đối với hầu hết các chất hóa học cung cấp và nhập cảng vào Châu Âu trên 1 tấn/1 năm. Đạo luật kiểm soát an ninh môi trường của Canada năm 1999 (CEPA 1999) là 1 ví dụ khác về việc pháp luật ứng dụng hướng tiếp cận căn cứ trên rủi ro để đánh giá và chủa quản các chất hóa học mới xuất hiện hoặc đang được tiêu dùng. ngành nghề công nghiệp hóa chất đã vững mạnh những sáng kiến tình nguyện trong chủa quản toàn diện về hóa chất trên khuôn khổ toàn cầu với hai ví dụ điển hình là hai sáng kiến Responsible Care và Product Stewardship.

hạn chế về kỹ năng kỹ sảo của các tổ chức quy mô nhỏ trong việc điều hành phơi nhiễm hóa chất gần đây đã dẫn đến việc mở mang hướng tiêp cận mới trong hoạt động quản lý hóa chất. Với tên gọi: Dải kiểm soát (Control Banding) hướng tiếp cận hội tụ vào hoạt động kiểm soát phơi nhiễm khi 1 loại hóa chất được liệt vào dạng “dải nguy cơ”, hướng tiếp cận này đề xuất xác định các giải pháp kiểm soát dựa trên phân loại nguy cơ theo chỉ tiêu phân loại quốc tế, số lượng hóa chất đang dùng, tính bay hơi/khả năng phát tán bụi.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

View more random threads: