Hóa chất là một phần không thể thiếu của môi trường sống và môi trường trùng hợp của chúng ta, ích lợi mà nó đem đến cho thị trấn hội là vô giá; nhưng an toàn hóa chất tôi và quý khách hàng cũng phải học cách quản lý hiệu quả những tác động không ao ước và có hại của hóa chất.Nhằm cam kết tính hiệu lực, các chiến lược an toàn hóa chất phải gắn liền với các quy tắc chung về ATVSLĐ, cụ thể là nhận diện và biểu hiện nguy cơ, biểu đạt rủi ro, thẩm định mức phơi nhiễm và trên hết là việc khai triển hướng tiếp cận hệ thống nhằm quản lý tư vấn môi trường 1 cách có hiệu quả các loại hóa chất. Hoạt động chủa quản này bắt buộc hướng tiếp cận tương tác hơn là những biện pháp đơn lẻ, đặc trưng khi một vài trong số những trở ngại này có thể gây ra tác động trên khuôn khổ toàn cầu. Việc điều hành 1 cách hoàn chỉnh phải bao quát hồ hết chu trình hoạt động của hóa chất. đầy đủ những mục tiêu và quyết định vừa qua đều nhằm vào việc đẩy mạnh quản lý một cách hoàn chỉnh các loại hóa chất trên khuôn khổ quốc tế, đất nước và doanh nghiệp, cùng lúc hợp lý với các quy luật của bộ máy điều hành về ATVSLĐ.

Việc ngăn ngừa phơi nhiễm hóa chất độc hại là điểm mấu chốt trong công việc thẩm định rủi ro. Các công ty quốc tế và liên chính phủ như ILO, WHO, UNEP, FAO và OECD, đã hợp tác soạn những chỉ dẫn mang tính quốc tế về giám định nguy cơ và rủi ro, các hướng dẫn tư vấn hóa chất này được dùng như cơ sở để tiến hành thẩm định các rủi ro nghề nghiệp. hệ thống cộng tác toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS), Thẻ an toàn hóa chất quốc tế hay Tài liệu ngắn thẩm định hóa chất quốc tế (CICAD) của Chương trình an toàn hóa chất quốc tế (IPCS) là những ví dụ về hoạt động kiểm tra giám sát và hài hòa trên phạm vi quốc tế về vực này.

Trong một loạt các tiêu chuẩn về ATVSLĐ của ILO, thì Công ước về hóa chất Số 170 năm 1990 đưa ra khuôn khổ đất nước trên phạm vi rộng và toàn diện về chủa quản mọi mặt liên quan đến hóa chất, bao gồm công thức, khai triển và rà soát rà soát định kỳ độ chính xác của chính sách, có sự tham vấn của NSDLĐ và NLĐ làm việc tại cơ sở. một điểm cần thiết của Công ước này chính là các điều khoản liên quan đến việc tin tức về nguy cơ hóa chất và phân phối tin tức an toàn từ hãng, nhà nhập khẩu cho người dùng. Khuyến nghị kèm theo và Bộ quy tắc thực hiện về an toàn khi tiêu dùng hóa chất tại nơi khiến cho việc năm 1993 cũng cung ứng thêm tin tức chỉ dẫn thực hiện. 1 dụng cụ mang tính quốc tế không kém phần không thể lãng quên khác đó là Hướng tiếp cận tiêu chí 2006 của UNEP về chủa quản hóa chất khuôn khổ quốc tế (SAICM).

quy chế năm 2007 của liên minh Châu Âu về đăng ký, thẩm định, cấp phép và cấm đối với các chất hóa học(REACH) đề nghị việc đăng ký và phổ biến dữ liệu đối với rất nhiều các chất hóa học sản xuất và nhập cảng vào Châu Âu trên một tấn/1 năm. Đạo luật kiểm soát an ninh môi trường của Canada năm 1999 (CEPA 1999) là 1 ví dụ khác về việc pháp luật vận dụng hướng tiếp cận căn cứ trên rủi ro để thẩm định và chủa quản các chất hóa học mới xuất hiện hoặc đang được sử dụng. lĩnh vực công nghiệp hóa chất đã tăng trưởng những sáng kiến tự nguyện trong chủa quản toàn diện về hóa chất trên khuôn khổ thế giới với 2 ví dụ điển hình là 2 sáng kiến Responsible Care và Product Stewardship.

hạn chế về kỹ năng kỹ sảo của các công ty quy mô nhỏ trong việc chủa quản phơi nhiễm hóa chất vừa mới đây đã dẫn đến việc mở mang hướng tiêp cận mới trong hoạt động chủa quản hóa chất. Với tên gọi: Dải kiểm soát (Control Banding) hướng tiếp cận quy tụ vào hoạt động kiểm soát phơi nhiễm khi một loại hóa chất được liệt vào dạng “dải nguy cơ”, hướng tiếp cận này yêu cầu xác định các biện pháp kiểm soát dựa trên phân loại nguy cơ theo tiêu chí phân loại quốc tế, số lượng hóa chất đang dùng, tính bay hơi/khả năng phát tán bụi.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng