(GDVN) - học sinh Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) may mắn được làm việc trong khoảng một giờ đồng hồ với ông Guy Levi về bí quyết học tập mới.

========> Xem thêm: thuê gia sư

Guy Levi là người Israel, ông là giám đốc bộ phận đổi mới của trung tâm kỹ thuật giáo dục; là phòng ban thực hành các hoạt động cải cách sáng tạo dạy học, ngoại hình và phân phối các phần mềm game sáng tạo cho học trò ở Israel, cộng tác với viện thiết kế trò chơi giáo dục ở Mỹ.

Ông Guy Levi đang viết cuốn sách về TPHCM và đã đến Việt Nam lần thứ 3 để lấy thêm tư liệu hoàn thiện cuốn sách; chỉ mất khoảng đó ông tranh thủ giúp một số lớp học, một số trọng điểm giáo dục ở Việt Nam về phương pháp dạy học hăng hái, lớn mạnh kỹ năng sáng tạo cho học trò hay dạy tiếng Anh.

Bài học của ông Guy Levi dành cho học sinh Đinh Tiên Hoàng có 8 bước, học sinh được phân thành các đội ngũ từ 5-6 người và phải tự nghĩ ra 1 vấn đề trong cuộc sống cần phải giải quyết, những trắc trở của học trò, của gia đình, của thị trấn hội. Trong một giờ đồng hồ các nhóm phải hoàn thành giải quyết vấn đề của mình qua 8 bước.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

View more random threads: