home: mus63free.ddns.net
web chỉ có chức năg (đăng ký , rs web khi nào có event đua top , tẩy điểm)
🚨link down 13/12: drive.google.com/open…
🚨group: facebook.com/groups/mus63.zapto.org
exp 1500X , vip 4000 , drop 80 , free socket lv 3 , seed shop , ngọc custome shop ( ngọc level , thần rớt) , reset trong game với lệnh /reset
pc shop : nhẫn thần , socket 5 , mở rộng gương , zen , nguyên liệu cánh 8
cách kiếm pc point : tham gia các hoạt động trong game : huyết lâu , devil , boss event , chien trường TEAM ....
bảng reset event ( đạt mốc inbox ad tín ) để nhận quà:
100 rs: sói hoàng kim , 200 rs cánh 4 fo , 400 rs cánh 8 fo , 555 rs set nhẫn vip , 777 rs set hoàng kim godlike , 800 rs 32000 level
Đầy đủ các event , có event TEAM vs ( ae coi để tham dự)
link: youtu.be/DWƯ86lH2St34
nạp vip , hay mua đồ , cần hổ trợ , thắc mắc, thì inbox fb tín huỳnh nhé
link: facebook.com/tin.huynh.50951

View more random threads: