Nhạc game võ lâm truyền kỳ - Ai đã từng chơi game này điểm danh [IMG]images/smilies/LaiPro_NewYahoo/4.gif[/IMG]
http://youtu.be/2Z0dhQpWIgI