Hệ thống boss Thế giới Kiếm Tung
I. Giới thiệu
Thông qua việc săn Boss thế giới người chơi có thể thả sức thể hiện sức mạnh.
Bằng việc để Boss thế giới ở map có thể PK , người chơi có thể phát huy hết được những kỹ năng chơi game của mình.
II. Cách Thức Tham gia:
1. Điều kiện tham gia :
Người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 36 sẽ mở được giao diện boss thế giới.


2. Thời gian :
1 ngày sẽ có 3 lần làm mới lại boss.
- 9h05 : Mở Boss : _ Thứ Tâm Ma ( boss 50)
- Hung Thần Xà Bàn ( boss 60)
- 12h35 : Mở Boss : _ Thứ Tâm Ma ( boss 50)
_ Hung Thần Xà Bàn ( boss 60)
_ Cửu Giang Vô Tâm ( boss 70)
_ Kim Ô Tịch Lạc ( boss 80 )
- 22h05 : Mở Boss : _ Thứ Tâm Ma ( boss 50)
_ Hung Thần Xà Bàn ( boss 60)
_ Cửu Giang Vô Tâm ( boss 70)
_ Kim Ô Tịch Lạc ( boss 80 )
3. Cách vào :
Người chơi có thể Thông qua bảng thông báo :


Hoặc có thể chạy bộ đến map có boss.

III. Nôi dung :
Người chơi tiến hành giết boss để lĩnh phần thưởng
Người chơi có thể tổ đội hoặc đơn phương giết boss.
Boss 50: Thứ Tâm Ma – Xuất hiện ở Ma Hỏa Dị Giới​

Boss 60 : Hung Thần Xà Bản – Xuất hiện ở Ma Điện Thứ Nhất .

Boss 70 : Cửu Giang Vô Tâm – Xuất hiện ở Bạch Liên Tiên Cảnh

Boss 80 : Kim Ô Tịch Lạc – Xuất hiện ở Địa Tâm Từ Nguyên

Sau khi hạ gục boss sẽ xuất hiện những Bảo rương để người chơi thu nhặt.


III. Phần Thưởng