Bản Auto cơ bản VLauto 2005 . Hỗ trợ game võ lâm tình trong thiên hạ

Tự động bơm máu mana

Sử dụng tdp khi hết máu

Ctrl+Z để mở rương phụ

Sẽ update thêm các tính năng khác

DOWNLOAD : VLTK-Auto TTTH

Chúc Các Bạn Vui Vẻ


BQT : Đã Duyệt Không Virus