AUTO VULAN PRO VÕ LÂM TTTH - TỰ ĐỘNG CHO NGA MY BUFF + CHẠY TỌA ĐỘ + ĐIỂM TRAIN

Các chức năng chính :

update 11/9/2014 Phiên Bản 0.0.4

+ Hiện tạiỉ có bản DOWNLOAD : VulanPro 2.0

Auto cho game võ lâm Tình Trong Thiên Hạ đã hoàn thành các chức năng sau:

1. Nga Mi Buff THPD --> Đã xong
2. Buff cho tổ đội --> Đã xong
3. Chuyển chiêu nga mi --> Đã xong
4. Tìm acc chính cùng bản đồ --> Đã xong
5. Nhặt đồ chọn lọc, bán đồ, theo tiêu chí lựa chọn.
6. Đánh theo tọa độ --> Đã xong
7. Phù về thành khi hết thuốc, đầy hành trang.
8. Reset giờ chơi --> Đã xong
9. Mua thuốc, cất đồ, sửa đồ và quay lại bãi.
10. Tự PT theo nhiều tiêu chí khác nhau
11. Xử lý Boss xanh, tránh Boss sát thủ, Boss vàng.
12. Mục Tiện ích với nhiều tính năng.
13. Thoát game, tắt máy theo phút, giờ.

+ Sửa lỗi tab Phục hồi không có tác dụng trên WinXP.

- Mở nhanh cửa sổ game log trên 9 acc

- Thêm thông báo khi phù về thành

- Check thêm chức năng buff bùa cho 5 độc côn lôn


DOWNLOAD : Hướng dẫn các bước sủ dụng


Chúc Các Bạn Vui VẻBQT : Đã Duyệt Không Virus