Link: http://vankiem.clickplusvn.com
đăng kí rồi vào nạp thẻ điền tk mã và seri bừa là dc [IMG]images/smilies/LaiPro_NewYahoo/4.gif[/IMG] do muốn cho ae nhận đồ vip nên phải làm vậy
nhớ phải lập nik ingame mới nạp dc nha [IMG]images/smilies/LaiPro_NewYahoo/4.gif[/IMG] thanks