[replacer_img]

Ban quản trị Làng Vui Chơi xin thông báo.
Xin chào các bạn. BQT Làng Vui Chơi luôn luôn nghĩ và làm nhiều cách, nhiều tính năng nhằm đem lại cho các bạn một sân chơi thoải mái, công bằng và chất lượng nhất. Tuy nhiên, rất nhiều người chơi không hiểu mong muốn đó của Ban Quản Trị, họ không tham gia chơi game một cách công bằng, thay vào đó họ tạo tài khoản --> farm Xu --> đổi thưởng một cách lộ liễu. Việc này gây ảnh hưởng tới những người chơi chân chính. Mặc dù BQT đã có những cảnh cáo và răn đe nhưng rất nhiều người chơi không sợ và vẫn tiếp tục farm XU, do vậy BQT quyết định xử lý các trường hợp này, cụ thể như sau:

Khóa toàn bộ các tài khoản có liên quan đến việc farm XU.

- Các tài khoản đã farm XU và đổi thưởng thẻ điện thoại không được công nhận. Các tài khoản vi phạm như sau:

1. Tài khoản: nguyenquockhanh

a. Ngày tạo mới 10/12/2014

b. Số Xu Farm: 11.729.220 Xu

c. Số nick clone farm chuyển xu: 93 tài khoản

d. Số ván chơi: 239 trận

e. Số lần thắng: 224 trận thắng

f. Số lần thua: 7 trận thua

g. Ảnh vị phạm:

2. Tài khoản: Bờm sheva

a. Ngày tạo mới 10/12/2014

b. Số Xu Farm: 7.097.004 Xu

c. Số nick clone farm chuyển xu: 60 tài khoản

d. Số ván chơi: 225 trận

e. Số lần thắng: 158 trận thắng

f. Số lần thua: 67 trận thua

3. Tài khoản: ndavenus01

a. Ngày tạo mới 11/12/2014

b. Số Xu Farm: 7.004.115 Xu

c. Số nick clone farm chuyển xu: 27 tài khoản

d. Số ván chơi: 68 trận

e. Số lần thắng: 67 trận thắng

f. Số lần thua: 1 trận thua

g. Trùng IP với các tài khoản vi phạm: jostran, NTH

4. Tài khoản: NTH

a. Ngày tạo mới 11/12/2014

b. Số Xu Farm: 3.559.065

c. Số nick clone farm chuyển xu: 44 tài khoản

d. Số ván chơi: 36 trận

e. Số lần thắng: 32 trận thắng

f. Số lần thua: 4 trận thua

g. Trùng IP với các tài khoản vi phạm ndavenus01, jostran

5. Tài khoản: jostran

a. Ngày tạo mới 11/12/2014

b. Số Xu Farm: 3.490.150 Xu

c. Số nick clone farm chuyển xu: 44 tài khoản

d. Số ván chơi: 25 trận

e. Số lần thắng: 23 trận thắng

f. Số lần thua: 2 trận thua

g. Trùng IP với các tài khoản vi phạm ndavenus01, NTH

6. Tài khoản: Trung Kiên

a. Ngày tạo mới 10/12/2014

b. Số Xu Farm: 8.479.985 Xu

c. Số nick clone farm chuyển xu: 44 tài khoản

d. Số ván chơi: 465 trận

e. Số lần thắng: 431 trận thắng

f. Số lần thua: 34 trận thua

Tất cả các tài khoản trên đã bị xử lý. BQT Làng Vui Chơi cố gắng tạo ra một sân chơi công bằng và hi vọng các bạn tham gia vui vẻ, bên cạnh đó cũng là để các bạn khẳng định bản thân và đổi thưởng được những món quà xứng đáng nhưng các bạn lại lợi dụng điều đó để trục lợi cá nhân và gian lận một cách vô ý thức. Các bạn nên nhớ BQT có thể check được toàn bộ các hành động của các bạn trong game. Do đó các bạn hãy chú ý kỹ đừng vi lợi ích của các bạn mà làm ảnh hưởng tới những người chơi khác.

(Điều lệ : http://langvuichoi.com/tin-tuc/chi-tiet/85/3)

Ban Quản Trị Làng Vui Chơi