MuVietOnline.VN sắp Open Beta Sever Thiên Vương
AlPhaTest : 14h ngày 4/1/2015
OPEN BETA Chính Thức : 14h ngày 6/1/2015

- Phiên Bản Season 8.03 Plus Nguyên bản của WEBZEN
- Không WebShop - Không Item Full - Item Giá Trị Cao
- Giới Hạn Reset - Resets FREE 100%
- Đội Ngũ BQT Chuyên Nghiệp - Hỗ Trợ Tận Tình
- Máy Chủ Ổn Định - Đường Truyền Cao - AntiHack
- Công thành chiến Lien sever cực Hot
MuvietOnline.VN,Mu open 5/1/2015 6/1 7/1 8/1 9/1,Mu Mới ra 5/1 6/1 7/1 8/1,Mu chuẩn bị open 5/1 6/1 7/1 8/1
MuVietOnline.VN,Mu mới ra 5/1/2015 6/1 7/1 8/1 9/1,Mu open ngày 5/1 6/1 7/1,Mu chuẩn bị open 5/1 6/1 7/1 8/1

MuVietOnline.VN,Mu open ngày 5/1/2015 6/1 7/1 8/1 9/1 ,Mu mới ra 5/1 6/1 7/1,Mu chuẩn bị open 5/1 6/1 7/1 8/1

MuVietOnline.VN,Mu open hôm nay 5/1/2015 6/1 7/1 8/1 9/1,Mu open ngày 5/1 6/1 7/1 8/1, Mu mới ra 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1
MuVietOnline.VN, Mu chuẩn bị open 5/1/2015 6/1 7/1 8/1 9/1,Mu open ngày 5/1 6/1 7/1 8/1,Mu Mới ra 5/1 6/1 7/1 8/1

MuVietOnline.VN,Mu sắp open 5/1/2015 6/1 7/1 8/1,Mu open,Mu mới ra,Mu chuẩn bị open 6/1MuvietOnline.VN,Mu open 6/1/2015 7/1 8/1 9/1,Mu Mới ra 6/1 7/1 8/1,Mu chuẩn bị open 6/1 7/1 8/1
MuVietOnline.VN,Mu mới ra 6/1/2015 7/1 8/1 9/1,Mu open ngày 6/1 7/1 8/1 9/1,Mu chuẩn bị open 6/1 7/1 8/1 9/1

MuVietOnline.VN,Mu open ngày 6/1/2015 7/1 8/1 9/1 ,Mu mới ra 6/1 7/1 8/1,Mu chuẩn bị open 5/1 6/1 7/1 8/1

MuVietOnline.VN,Mu open hôm nay 6/1/2015 7/1 8/1 9/1,Mu open ngày 6/1 7/1/2015, Mu mới ra 6/1 7/1 8/1/2015
MuVietOnline.VN, Mu chuẩn bị open 6/1/2015 7/1 8/1 9/1,Mu open ngày 6/1 7/1 8/1/2015,Mu Mới ra 5/1 6/1 7/1 8/1/2015

MuVietOnline.VN,Mu sắp open 6/1/2015 7/1 8/1 9/1,Mu open,Mu mới ra,Mu chuẩn bị open 6/1MuvietOnline.VN,Mu open 7/1/2015 8/1 9/1 10/1,Mu Mới ra 7/1 8/1 9/1 10/1,Mu chuẩn bị open 7/1 8/1 9/1
MuVietOnline.VN,Mu mới ra 7/1/2015 8/1 9/1 10/1,Mu open ngày 7/1 8/1 9/1 10/1,Mu chuẩn bị open 7/1 8/1 9/1 10/1

MuVietOnline.VN,Mu open ngày 7/1/2015 8/1 9/1 10/1 ,Mu mới ra 7/1 8/1 9/1,Mu chuẩn bị open 7/1 8/1 9/1 10/1

MuVietOnline.VN,Mu open hôm nay 7/1/2015 8/1 9/1 10/1,Mu open ngày 6/1 7/1 8/1/2015, Mu mới ra 6/1 7/1 8/1/2015
MuVietOnline.VN, Mu chuẩn bị open 7/1/2015 8/1 9/1 10/1,Mu open ngày 7/1 /8/1 9/1/2015,Mu Mới ra 7/1 8/1 9/1/2015

MuVietOnline.VN,Mu sắp open 7/1/2015 8/1 9/1,Mu open,Mu mới ra,Mu chuẩn bị open 8/1