MuViet2013.Com sắp Open Beta Sever Sinh Nhật
AlPhaTest : 14h ngày 8/1/2015
OPEN BETA Chính Thức : 14h ngày 12/1/2015

- Phiên Bản Season 8.03 Plus Nguyên bản của WEBZEN
- Không WebShop - Không Item Full - Item Giá Trị Cao
- Giới Hạn Reset - Resets FREE 100%
- Đội Ngũ BQT Chuyên Nghiệp - Hỗ Trợ Tận Tình
- Máy Chủ Ổn Định - Đường Truyền Cao - AntiHack
- Công thành chiến Lien sever cực Hot

Muviet2013.Com,Mu open 13/1/2015 14/1 15/1 16/1,Mu Mới ra 13/1 14/1 15/1 16/1,Mu chuẩn bị open 12/1 13/1 14/1 15/1
MuViet2013.Com,Mu mới ra 13/1/2015 14/1 15/1 16/1,Mu open ngày 13/1 14/1 15/1 16/1,Mu chuẩn bị open 12/1 13/1 14/1 15/1

MuViet2013.Com,Mu open ngày 13/1/2015 14/1 15/1 16/1,Mu mới ra 13/1 14/1 15/1 16/1,Mu chuẩn bị open 12/1 13/1 14/1

MuViet2013.Com,Mu open hôm nay 13/1/2015 14/1 15/1 16/1,Mu open ngày 13/1/2015 14/1 15/1 16/1, Mu mới ra 13/1/2015 14/1 15/1 16/1
MuViet2013.Com, Mu chuẩn bị open 13/1/2015 14/1 15/1 16/1,Mu open ngày 13/1/2015 14/1 15/1 16/1,Mu Mới ra 13/1/2015 14/1 15/1 16/1

MuViet2013.Com,Mu sắp open 13/1/2015 14/1 15/1 16/1,Mu open,Mu mới ra,Mu chuẩn bị open 13/1

Muviet2013.Com,Mu open 12/1/2015 13/1 14/1 15/1,Mu Mới ra 12/1 13/1 14/1 15/1,Mu chuẩn bị open 12/1 13/1 14/1 15/1
MuViet2013.Com,Mu mới ra 12/1/2015 13/1 14/1 15/1,Mu open ngày 12/1 13/1 14/1 15/1,Mu chuẩn bị open 12/1 13/1 14/1 15/1

MuViet2013.Com,Mu open ngày 12/1/2015 13/1 14/1 15/1,Mu mới ra 12/1 13/1 14/1 15/1,Mu chuẩn bị open 12/1 13/1 14/1

MuViet2013.Com,Mu open hôm nay 12/1/2015 13/1 14/1 15/1,Mu open ngày 12/1/2015 13/1 14/1 15/1, Mu mới ra 12/1/2015 13/1 14/1 15/1
MuViet2013.Com, Mu chuẩn bị open 12/1/2015 13/1 14/1 15/1,Mu open ngày 12/1/2015 13/1 14/1 15/1,Mu Mới ra 12/1/2015 13/1 14/1 15/1

MuViet2013.Com,Mu sắp open 12/1/2015 13/1 14/1 15/1,Mu open,Mu mới ra,Mu chuẩn bị open 12/1