MUHUNGVUONG.NET,Mu open ngày 12/1,Mu open ngày hôm nay 12/1/2015 13/1/2015,Mu open tháng 1/2015


MU HUNG VUONG .NET

Ra mắt sever thế hệ III
QUYỀN LỰC
Mu Đã Tồn Tại 2 Năm<font color="#333333"><font color="#FF0000"><font color="#006400">
Mu Nói Không Với Webshop
Mu Miễn Phí 99%
</font></font>Chuỗi Nhiệm Vụ Hàng Ngày Độc Đáo
Không Gây Nhàm Chán Cho Game Thủ


<font color="#333333"><font color="#FF0000"><font color="#006400">Anphatest: 13h-10/1/2015

OpenBeTa Chính Thức 13H-</font><font color="#FF0000">12/1/2015
</font>
</font></font>
 • Website: http://muhungvuong.net/
 • Forum:http://diendan.muhungvuong.net/
 • Trang quản lý: http://id.muhungvuong.net/
 • Tải Game: http://taigame.muhungvuong.net/
 • <font color="#0000FF"><font color="#333333">Cụm máy chủ:
 • Quyền Lực
 • Đường truyền: 1Gbps
 • Data Center: Việt Nam
 • Kinh Nghiệm: 200x
 • Tỷ lệ Rớt Đồ: 50%
 • GameServer: TitanTech
 • Client: Webzen
40px


MU open ngày 12/1,MUHUNGVUONG.NET,Mu mới ra open ngày 12/1/2015

MUHUNGVUONG.NET,Mu mới ra ngày 12/1/2015,Mu mới ra ngày nay 12/1

MU open hôm nay 12/1,MUHUNGVUONG.NET,Mu open ngaỳ hôm nay 12/1 12/1/2015

MUHUNGVUONG.NET,Mu chuẩn bị open ngày 12/1 12/1/2015,Mu sắp open hôm nay

MUHUNGVUONG.NET,Mu open BeTa ngày 12/1 12/1/2015,Mu Ra mắt hôm nay 12/1

MUHUNGVUONG.NET,Mu open BeTa 13h ngày nay 12/1 12/1/2015,Mu open ngày 12/1</font></font></font>