Đã Test qa Chạy máy oke ^_^

http://www.upsieutoc.com/image/YWmc
http://www.upsieutoc.com/image/YWmLhttp://www.upsieutoc.com/image/YWmR

Gửi bởi Wind1302 Share sv Vua hải tặc version mới
t_user: Beri, vàng, chiến tích
t_smelting(Chế tạo): smelt_times = 0 <=> reset chế tạo (dc tiếp 50 lần).
t_treasure(Tầm bảo) hunt_aviable_num = 9999 thì được 9999 lượt tầm bảo, gold_refresh_num = 0 thì reset lại số lần làm mới tầm bảo bằng vàng
t_honourshop(Shop chiến trường) : honour_point = điểm vinh dự.
t_soul(Ảnh hồn): blue vs purple <=> điểm xanh và tím

Download http://link5s.com/T2X ( 3 GB )

Có Clip hướng dẫn . lun Nha ^_^
https://www.youtube.com/watch?v=5ErVBg4lXYw

Nguồn http://forum.4rgameprivate.com/