Thông báo khai mở server mới S5 vào 11h thứ 7 9/4 với các hỗ trợ và sự kiện như sau
Link group: https://www.facebook.com/groups/546084232223376
Link fanpage: https://www.facebook.com/tamquocpri
Link server 5 sẽ cập nhật tại : http://gamehvn.com/ ( hiện tại chưa cập nhật link server 5, sẽ sớm up )
⚡ Hỗ trợ
Các tài khoản tạo mới sẽ nhận được những hỗ trợ dưới đây