Trang chủ: http://daokiempk.com
FB: http://fb.com/daokiempk
KHAI MỞ SERVER 5 - ĐAO KIẾM 5 VÀO 14H30 30/11/2014
SỰ KIỆN THÁNG 12 ĐANG DIỄN RA HẤP DẪN

http://daokiempk.com/tin-tuc/news/&i...%20M%E1%BA%AET
HỖ TRỢ TÂN THỦ:
- Lên cấp 40
- Vũ khí tân thủ VIP
- Bộ Skill phái
- Bộ Trang bị CAM [Truyền THuyết] 40 cấp
- 1 PET Mới ra
- 10 bội EXP đan
- 100tr đồng
- 999 CƯờng hóa tinh
- 999 Chân khí đan
*** Khuyến mại 100% Server mới
<font color="#0000cd">SỰ KIỆN ĐUATOP: http://daokiempk.com/tin-tuc/news/&i...20TOP%20Server
THÔNG TIN SERVER
Thêm thú cưỡi mới:


PK cực đã:

Trang chủ: http://daokiempk.com
Trang chủ:
http://daokiempk.com
Trang chủ:
http://daokiempk.com
Trang chủ:
http://daokiempk.com
<font color="Silver">

---------- Post added at 06:29 PM ---------- Previous post was at 04:33 PM ----------

22222222222222222222222222222222222222222222222222

---------- Post added at 11:22 PM ---------- Previous post was at 06:29 PM ----------

Wfefwfececececevrvrcecedcec dvdvdcefef

---------- Post added 12-01-2014 at 01:17 PM ---------- Previous post was 11-30-2014 at 11:22 PM ----------

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooo

---------- Post added at 05:42 PM ---------- Previous post was at 01:17 PM ----------

Hfjdjdjdjdjdjfjfjfjgjgjfjdjdjdjjfjfhfhfhfhdhdhdjdj djdjfj

---------- Post added at 08:32 PM ---------- Previous post was at 05:42 PM ----------

22222222222222222222222222222222222222222222222222 22222

---------- Post added 12-02-2014 at 08:45 AM ---------- Previous post was 12-01-2014 at 08:32 PM ----------

Hfhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhd

---------- Post added at 09:58 AM ---------- Previous post was at 08:45 AM ----------

22222222222222222222222222222222222222222222222222 2222

---------- Post added at 05:29 PM ---------- Previous post was at 09:58 AM ----------

Jjoboighhjhjhhkckckfckckckckck

---------- Post added 12-03-2014 at 07:06 AM ---------- Previous post was 12-02-2014 at 05:29 PM ----------

Jfkfkfkfjfjfjfjfjfjfjgkgkvlblgoglvlvllvlv

---------- Post added at 11:51 AM ---------- Previous post was at 07:06 AM ----------

Udhfhfjfjfjdjfjfjfjfjfjgjfjfjskakakdkfk

---------- Post added at 06:55 PM ---------- Previous post was at 11:51 AM ----------

Hdjdjdkfkfkfkglglglglglglglvlglglglglhlhlh

---------- Post added 12-04-2014 at 12:37 PM ---------- Previous post was 12-03-2014 at 06:55 PM ----------

22222222222222222222222222222222222222222222222222 22222</font></font>