https://www.youtube.com/watch?v=plpWK1M881k

Server đồ D20 sức mạnh D20, Ngoại hình D20 PRO
Giả kim D20 chuẩn 100%, không lỗi, không bug, không dis 100%

SRO MINH CHỦ UPDATE trò chơi D20 chuẩn từ JOYMAX - Global Hub of Fun

Trang chủ: http://srominhchu.blogspot.com

Diễn đàn: Click trong trang chủ

Admin: http://facebook.com/bqtsro

* Khởi tạo nhân vật LV 111 tran 15 phút max lv 120
* Đồ D20 bán sẵn trong sốp 20 mét vàng/cái
* Free 1 số vật phẩm F10 như DCN, EXP, dow kỹ năng, v.v...
* Luyện Kim Dược Đặc biệt bằng vàng
* Đá đục lỗ bằng vàng
.................

<3 <3 <3 1 SỐ ĐIỂM MỚI <3 <3 <3
* Hệ thống D20 chuẩn mới lạ
* Hệ thống giả kim thuật D20 hoạt động 100%
* Update rất nhiều AVATAR mới lạ
* Update hệ thống AVATAR nghề nghiệp mới
* Thú nhặt đồ và thú chiến mới lạ khổng lồ
* MAX LV 120 new skill 140
* Máp 120 quái vật mới lạ
* Hệ thống CTC hoạt động 100% (new CTC cả thành constatinople)
* Hp mp, máu tím add đầy đủ trong sốp bằng vàng rẻ
* New 1 số item mới lạ
* NEW 1 số icon D20 mới
* Hệ thống trò chơi đổi quà trong thành mới
..................

<3 <3 <3 HỖ TRỢ <3 <3 <3
* Khởi tạo nhân vật LV 111 tran 15 phút max lv 120
* Thú nhặt đồ
* full sét D10 D11 D12 FULL BLUE
* DCN
* Vé EXP sP
* Tăng đam, phức hoạt
*...V.V...


<3 <3 <3 HƯỚNG DẪN <3 <3 <3
tran quái trong lôi thần điện quái vật cấp 200 để tăng LV
Tran quái kiếm vàng mua đồ
hoặc đi buôn kiếm vàng mua đồ

<3 <3 <3 GIẢ KIM THUẬT <3 <3 <3

1 -> 4 80%
4 -> 8 50%
8 -> 15 10%

ÉP ĐÁ XANH ĐỎ 50%
ĐÁ ĐỤC LỖ 50%

TỶ LÊ ĐI BUÔN 1 THÀNH 2