<font color="#0000CD"><font color="#0000CD"><font color="#0000CD">Sro Thái Sơn D19 THẬT 100% ĐÃ CẬP NHẬT LINK DOW NHANH TRONG TRANG CHỦ
*Trang chủ: http://srothaison.com
*Diễn đàn: xem trong trang chủ có
HOẶC: http://125.253.121.227/diendanthaison/forum.php
Tải Game: http://srothaison.com/index.php#download
* Trang bị D19 thật 100%, ngoại hình và hiệu ứng VIP PRO
* Max cấp: 120
* Tuyệt kỹ: 120
* Tỷ lệ rơi vàng: X200%
* Kinh nghiệm, kỹ năng: X200%
* Nghề Nghiệp: X3
* Máp 120 mở rộng
* Hệ thống D19 chuẩn hoạt động 100% không Diss không Bug 100%
* Miễn phí 1 số đồ F10( siêu thị ) bằng vàng
* NEW AVATAR 2014
* NEW AVATAR nghề nghiệp
* NEW thú chiến và thú nhặt đồ
* New thú buôn Isro
* Hệ thống CTC hoạt động 100%
* Giả kim D19 hoạt động 100%
* 1 -> 4 50%
* 4 -> 8 20%
* 8 -> ... 7%
* ( chưa bao gồm vé hảo hạng )
* ép đá xanh đỏ 50%
* đá đục lỗ 50%
........................
</font></font></font>