Dragon Sro Server 2 - Khởi Đầu 1 Hành Trình Mới

Trang Chủ : http://dsro.info/
Diễn Đàn http://dsro.info/diendan/
Facebook : https://www.facebook.com/Dsro.info .

Alpha Test Ngày : 02/11

Map 100 - Item D10 giử nguyên hình ảnh gốc d10.
Sever thuần Asia không có EU.
Hệ thống Drop đá bất diệt, đá astral tại các bos từ hổ tinh cho đến roc. Hệ thống drop ngẫu nhiên item có + (một số item train rơi ra sẽ có + sẵn) tạiquái
Hệ thống nhiệm vụ nhận danh hiệu khi giết boss
Hệ thống train huy chương mua item thời trang, chat all ....
Hệ thống thông báo trên kênh thế giới khi ép đồ thành công từ +10.