Thông tin về srogamethu server Athena
Alphatest: 20h 25/11/2014

Open Chính Thức: 13h 29/11/2014


Chức năng Website:
-Sercurity 100%
-Đăng nhập, đăng ký nhanh gọn
-Lấy lại mật khẩu bằng mật khẩu cấp 2 hoặc email
-Và rất nhiều tính năng hấp dẫn khác
Chức năng Ingame :
- Tên Máy Chủ : Athena
- Xử lý hack đồ nhanh chóng
-Chống Disconnect 100%

Trang chủ: http://srogamethu.com
Quản lý tài khoản: http://at.srogamethu.com
Diễn đàn: http://forum.srogamethu.com
Tải Game: http://srogamethu.com/taigame


Thông tin rate :

-Race: Chinese & Eu
-Max Lv : 120
-Item : D13 ngoại hình chuẩn hiệu ứng chuẩn
-Exp/Sp Rate: 30x
-Drop Item : 5x
-Gold drop : 10x
-Skill Max : 120
-Rate Alchemy : 1>5 100% . 5>8 30%. 8>9 25%. 9>10 20%. 10>11 10%. 11>12 5%. 12> 1%


Hỗ trợ Alphatest :

-Max lv 120
-Tăng D13 Sun
-Full 999999 silk
-Full 999999b Gold

Hỗ trợ Open chính thức :
- Pet 3 Ngày
- 1000 Bình HP/MP
- 50 DCN
- 5m SP
- 5m Gold
- Và số vật phẩm khác