Thông tin server Sro Thần Địa Map 120 | Skill 120 | Item D14 | Free 99% Own Silk


Thông tin máy chủ: Myth Online
Alphatest: 19h 02/12/2014
Open Chính Thức: 13h 07/12/2014
Chức năng Website: Sercurity 100%
- Đăng nhập, đăng ký nhanh gọn
- Khóa tài khoản: Đảm bảo chống keylog 100%
- Lấy lại mật khẩu cấp 2 qua " Câu trả lời bí mật "
- Và rất nhiều tính năng hấp dẫn khác
Chức năng Ingame:
-Chống Disconnect 100%

Trang chủ: http://srothandia.net/
Diễn đàn: http://diendan.srothandia.net/forum.php
Quản lý tài khoản: http://id.srothandia.net/
Tải Game:
Link download full: http://srothandia.net/SroThanDiaPvP_FreeSilk.exe
Thông tin server:
- Server PvP không phải cầy cuốc fam item, luyện kim dược, bột may mắn và đá reset các bạn phải đi buôn để kiếm Gold để mua rồi mixx Item. Giá LKD, BMM, ĐÁ RESET giá sẽ cao và đảm bảo sự ổn định Gold cao.
+ Giá LKD các loại: 10m/ lọ
+ Giá BMM D13: 15m/ lọ
+ Giá đá reset D13: 20m/ lọ
- Huy chương đấu trường để mua LKD ĐB, các bạn phải săn Boss Phi thái như sau:
+ LKD Đặc biệt: Giá 250 huy chương đấu trường/ 1 lọ tối đa 100 huy chương
+ 4 tiếng/ lần Phi thái lvl 140 xuất hiện tại cổng S Trường An drop tối đa 100 huy chương
+ 2 tiếng/ lần Phi thái lvl 120 xuất hiện tại tất cả các Map drop tối đa 50 huy chương
Thông tin rate:
- Race: Chinese and EU
- Max Lv: 120
- Item: D14
- Exp/Sp Rate: 200x
- Party Exp/SP: 200x
- Drop Item: 10x
- Gold drop: 5x
- Skill Max: 120
- Rate Alchemy : 1>4 100% . 4>> random
Hỗ trợ Alphatest:
- Max lv 120
- SUN D14 bán tại NPC thành TA giá 1 Gold
- Full 999999 silk
- Full 999999b Gold
Hỗ trợ Open chính thức:
- Max lv 120
- 1000 Bình HP/MP
- 50 DCN
- 99m SP
- 5m Gold
- 10 bình chân chạy
- Và 1 số vật phẩm khác
Lưu ý: Open chúng tôi tặng Gift Silk để mua tất cả những Item F10. Còn Silk chúng tôi vẫn cho họat động nạp thẻ bình thường để lấy kinh phí duy trì server, Silk các bạn nạp sẽ mua những Item sau: Các loại VIP 1 - 5, và bột may mắn VIP.
Chúc các bạn tham gia gamer vui vẻ.