►Sro Dương Cưu !!!

❥Trang chủ: http://sroduongcuu.com/
❥Điễn Đàn : http://sroduongcuu.com/
❥Dowload : http://sroduongcuu.com/#download

► Thông tin Open:
❥ Thời gian Alpha Test: 14 - 05 - 2015
❥ Thời gian Open: 13h 17 - 05 - 2015

► Thông tin server:
❥Max Level 120 :
❥Skill 120
❥Rate EXP/SP x200
❥Rate Drop x10
❥Rate Gold x10
❥Rate Job x80
❥Item D13 ngoại hình chuẩn hiệu ứng không lòe loẹt
❥Đồ D13 Drop quái 116-120 tại map Jupiter
❥Hệ thống Tile đẹp
❥Hệ thống cướp cờ và đấu trường danh vọng.
❥Hệ thống CTC 19h30h tối thứ 7 hàng tuần .
❥Hệ thống JOB Bảo tiêu và Đạo Tặc có tiền lương thưởng hàng ngày / hàng giờ .
❥Đặc biệt. Với hệ thống anti cheat. Của server. Sẽ không bao giờ có tình trạng Out1s và Bug Exp Job Thief để lấy tiền lương.

► Hỗ trợ tân thủ:
❥Full set D11 Son A +12 max dame 100% max blue
❥1 x2 hảo hạng xanh
❥50 DCN, còn đâu bán shop tạp hóa bằng gold
❥Pet nhặt đồ 10 ngày
❥Pet chiến đấu
❥1000 HP MP lớn

View more random threads: