Thông Tin Sro Anh Hùng
» Trang Chủ : http://sroanhhung.com/
» Diễn Đàn : http://sroanhhung.com/forum/forum.php
» Alphatest : 13h chủ nhật ngày 17/5
» Thời Gian Open Chính Thức 13h thứ 7 Ngày 23/5
► Thông Tin máy Chủ
» Map 120 , Skill 120 , Mastery 360
» Đồ D13 Ngoại Hình Chuẩn , Hiệu Ứng Nasun
» Đồ D13 Drop tại map Jupiter 116 > 120
» Rate Exp 150x SP 150x
» Party Exp 120x Sp 120x
» Drop item 7x , Drop Gold 2x
» Tỷ Lệ Mix Đồ : BMM thường 1 > 4 100% 4 trở lên Random
: BMM vip 1>8 100% 8 Trở Lên Random
: Mix Nasun 1 > 8 100% ( Lưu Ý Đập Thêm BMM cấp 1 )
► Hỗ Trợ Tân Thủ
» Sét Đồ Son D12 + 8 Max blue Chỉ số 100%
» 1000 Bình Hp / Mp ( 820 )
» Thú Nhặt Đồ 10 Ngày
» Nasun 5% 7 ngày
» 5 000 000 SP
» 500 000 Gold
» Sát Thương , Hấp Thụ 20% 10 cái
► Phần Thưởng Đua Top Open
» Top 1 3k Silk , Vũ Khí Sun D13 ( Theo Chủng Tộc ) + 10 Chưa 2 + chỉ số 60%
» Top 2 2k Silk , Vũ Khí Sun D13 ( Theo Chủng Tộc ) + 8 Chưa 2 + chỉ số 60%
» Top 3 1k Silk , Vũ Khí Sun D13 ( Theo Chủng Tộc ) + 5 Chưa 2 + chỉ số 60%
» Top 4 > 10 500 Silk
Phần thưởng Được chia đều cho 2 chủng tộc
Mỗi Chủng Tộc 10 Giải
Page Redirection
SROANHHUNG.COM