SROR.NET SERVER 3JOB CHÍNH THỨC TEST 12/01/2016 OPEN CHÍNH THỨC 2x/01/2016
-----------------------------------------------------------
❥Trang chủ: http://SROR.NET/
❥Quản lý tài khoản: http://3JOB.SROR.NET
❥Diễn đàn: http://SROR.NET/FORUM
❥Tải game : http://share.vnn.vn/tai-file-20289479
❥Group : https://www.facebook.com/groups/devsro/
-----------------------------------------------------------
Thông tin SROR SERVER 3JOB
► Máy chủ: Cấu hình cực khủng, đặt tại SINGAPORE.
► Thông tin server:
❥Max: 140 ASIA + EU
❥Rate EXP/SP : X300
❥Rate Drop x10
❥Rate Gold x5
❥Rate Job lãi x2
-----------------------------------------------------------
Hỗ Trợ TEST
❥Lv 140
❥Full silk, gold
-----------------------------------------------------------
Tạo nhân vật mới Open
❥FULL set sun D13 dame 100%
❥100 dịch chuyển ngược
❥1 thú nhặt đồ, 1 thú chiến đấu
❥Tăng đam - phức hoạt - biến quỷ
❥1 Áo avatar
❥HP MP đầy
❥1m gold
❥50m sp