<font color="#FF0000">Ra Mắt Máy Chủ Thiên Nga - MAP 120 - New Skill 120 - Item D13 Chuẩn

</font>

[COLOR=#0000FF]Thông Tin Máy Chủ Thiên Nga (New):

Open Beta: 13h00 - 21/05/2016.

❥Trang chủ: http://srothiennga.com
❥Điễn Đàn :
http://forum.srothiennga.com
<font color="#0000FF">❥Tải Game :
http://srothiennga.com


❥Max cap: 120.
❥Skill: 120 (New)
❥Item : 13Dg ( Chuẩn 100%)
❥"#0000FF">❥ Hệ thống Top JOB - Top PVP - Top Kill Boss - Top Giả Kim ...
❥ Mỗi loại Top có 1 Tilte Effect + Buff tương ứng
❥ Hệ thống War JOB / Guild / Đấu Trường hàng ngày.
❥ Hệ thống CTC tối thứ 7 hàng tuần với phần thưởng hấp dẫn.
❥ Hệ thống JOB Bảo tiêu và Đạo Tặc có tiền lương thưởng hàng ngày trao thưởng vào 0h00.
❥ Là 1 sro moi ra 100 % và cũng là 1 server sro lau đảm bảo nhất hiện nay.
[/B][/B][/B][/B][/B]Ra Mắt Máy Chủ Thiên Nga - MAP 120 - New Skill 120 - Item D13 Chuẩn
Thông Tin Máy Chủ Thiên Nga (New):

Open Beta: 13h00 - 21/05/2016.

❥Trang chủ: http://srothiennga.com
❥Điễn Đàn : http://forum.srothiennga.com
❥Tải Game : http://srothiennga.com


❥Max cap: 120.
❥Skill: 120 (New)
❥Item : 13Dg ( Chuẩn 100%)
❥; EU
❥Rate EXP/SP : 350x.
❥Rate Drop x10.
❥Rate Gold x5.
❥Rate Job x30.
❥ Hỗ Trợ Tân Thủ SON A D11 +10 MAX BLUE 100% Chỉ số mặc từ LV1
❥ Hệ thống Top JOB - Top PVP - Top Kill Boss - Top Giả Kim ...
❥ Mỗi loại Top có 1 Tilte Effect + Buff tương ứng
❥ Hệ thống War JOB / Guild / Đấu Trường hàng ngày.
❥ Hệ thống CTC tối thứ 7 hàng tuần với phần thưởng hấp dẫn.
❥ Hệ thống JOB Bảo tiêu và Đạo Tặc có tiền lương thưởng hàng ngày trao thưởng vào 0h00.
❥ Là 1 sro moi ra 100 % và cũng là 1 server sro lau đảm bảo nhất hiện nay.</font>