THÔNG BÁO ĐỔI TÊN MIỀN CHO DỄ TRI CẬP + DỄ NHỚ khongten.sytes.net

THÔNG BÁO TÊN MIỀN SEVER khongten.sytes.net CÓ SỰ THAY ĐỔI CHO DỄ NHỚ

TỒNG HỢP CÁC SEVER

===========================
khongten.sytes.net

http://khongten.sytes.net/ === >>> http://gunnykhongten.net/ (link mới)


========================
khongten.sytes.net

http://khongten.sytes.net/ === >>> http://gunnykhongten.net/ (link mới)

-=========== Cám ơn các bạn đã quan tâm