Cày cuốc là chính :: event khủng

http://game.gunmoi.net/vipshop/tintuc.kyl
http://game.gunmoi.net/vipshop/tintuc.kyl
http://game.gunmoi.net/vipshop/tintuc.kyl
http://game.gunmoi.net/vipshop/tintuc.kyl

Zô chơi thử đi các bạn

Read more: http://forum.gameprivate.vn/bai-viet...#ixzz3MgopshIJ