Hệ Thống Cực Chuẩn Cầy Quốc Cực Vui
http://gunnytank.net/
http://gunnytank.net/playgame/
http://www.facebook.com/gunnycayquocx2
Phần Quà Tân Thủ Gồm :
Khí Phách hoang tộc x1 ( nam , nữ )
Kinh thiết long khôi x1 ( nam nữ )
Sát Long ( chỉ số Full 500 ) x2
Phục Long (chỉ số Full 500 ) x2
Áo Thiến Long Thần Giáp x1 ( nam nữ )
Mắt Mặt Sét Cánh bong bong
Vũ Khí x1
Huy Hiệu x1
dây chuyền vật định tình
Sát Thương lv 13 x10
thức ăn cao x100
hợp thành +100 các loại x 100
chiến hồn đơn x 300
đá năng lượng cao x10
châu báu giáp vàng các loại x30
và một số item # mau chóng vào phần hấp dẫn để nhận